Гаранциите по НПК за защита на личните данни и на класифицираната информация E-Book


Гаранциите по НПК за защита на личните данни и на класифицираната информация - Маргарита Чинова, Малена Филипова pdf epub

PRICE: FREE

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ
ИСТОРИЯ: 2011
ПИСАТЕЛ: Маргарита Чинова, Малена Филипова
ISBN: 9789542808930
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI TXT
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 11,36

ОБЯСНЕНИЕ:

...ва, Малена Филипова. Дата на издаване: Януари 2012 ... Гаранциите по НПК за защита на личните данни и на ... ... . isbn: 978-954-28-0893- ГРАНИЦИТЕ ПО НПК ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И НА КЛАСИФИЦИРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ - МИЛЕНА ФИЛИПОВА, МАРГАРИТА ЧИНОВА - СИЕЛА е от раздела за правна литература. Вижте актуална цена и кратко резюме във framar.bg. Гаранциите по НПК за защита на личните данни ... Гаранциите по НПК за защита на личните данни и на ... ... .bg. Гаранциите по НПК за защита на личните данни и на класифицираната информация Автор: Маргарита Чинова; Малена Филипова Гаранциите по НПК за защита на личните данни и на класифицираната информация интернет книжарница Нова звезда Автори: Маргарита Чинова, Малена Филипова Гаранциите по НПК за защита на личните данни и на класифицираната информация Маргарита Чинова, Малена Филипова Сиела Право на жалба до Комисията за защита на личните данни и до Инспектората на ВСС. Ако считате, че Вашите права по Общия регламент и ЗЗЛД/изм.и доп. Гаранциите по НПК за защита на личните данни и на класифицираната информация Маргарита Чинова, Малена Филипова Сиела При проучването на български граждани, по аргумент от чл. 48, ал. 5 и чл. 49, ал. 3 от Закона за защита на класифицираната информация, разкриването на банкова тайна е възможно само за два вида ... Защита на личните данни; Информация за дела ... мерките и гаранциите за защита на обработваните данни, правата Ви и начина, по който може да ги упражните. ... Право на жалба до Комисията за ... Информация за студенти и докторанти ... Данни за контакт с Длъжностното лице по защита на данните: ... Тел: + 359 2 492 0 112 . Данни за контакт с Комисия за защита на личните данни: Адрес: София 1592, бул ... Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2019/2020 година ... Противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество ... Защита на личните данни . Обща информация. В качеството си на администратор на лични данни по предоставяне на интернет дарителски услуги, Фондация BCause отговаря на всички изисквания на Общия регламент за защита на личните данни (GDPR), като ... Отменен с § 2 от заключителните разпоредби на Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация - ДВ, бр. 60 от 30 юли 2019 г., в сила от 30.07.2019 г. Настоящото информационно известие предоставя подробна информация, свързана със защ...