Капиталови търговски дружества E-Book


Капиталови търговски дружества - проф. д-р Огнян Герджиков, проф. д-р Георги Стефанов, проф. д-р Камелия Касабова и д-р Таня Бузева. pdf epub

PRICE: FREE

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ
ИСТОРИЯ: 2011
ПИСАТЕЛ: проф. д-р Огнян Герджиков, проф. д-р Георги Стефанов, проф. д-р Камелия Касабова и д-р Таня Бузева.
ISBN:
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI TXT
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 12,91

ОБЯСНЕНИЕ:

Изданието „Капиталови търговски дружества” представлява съвременен прочит на книгата на проф. д.ю.н. Витали Таджер,издадена от ИК „Труд и право” през 1997 г. Тя предлага систематизиранознание за правноорганизационния статут и поведението на капиталовитетърговски дружества:

...ни форми на управление като това се определя в ... Токушев и съдружници - правни консултации | Капиталови пазари ... ... ...Дружество с ограничена отговорност акционерно дружество командитно дружество с акции капиталови търговски дружества с чуждестранно участие европейско дружество. Всички търговски дружества са юридически лица. Като търговски дружества могат да се учредяв ... Капиталови търговски дружества by Витали Таджер ... . Като търговски дружества могат да се учредяват само тези предвидени в Търговския закон, а именно Търговските дружества са най-честата организационна форма на съвременните предприятия. Те могат да имат различна структура и начин на функциониране, като... Учредяване на търговски дружества. Учредяване на всички видове търговски дружества! За капиталовите дружества това имущество представлява техния капитал За капиталовите дружества правила има - те са уредени в Търговския закон - уредбата на АД и ООД. ...капиталови търговски дружества или увеличаване капитала на вече учредени капиталови търговски дружества. Според промените, едноличните търговски дружества с държавно участие в капитала, както и тези търговски дружества (дъщерни), чиито капитал е... Апортът в капиталовите търговски дружества. Автор: Атанас Петров. § 1. Значение и функции на непаричната вноска. 1. Значение на вноските при търговските дружества. Исторически търговското дружество възниква през IX-Xв. Гарантиращата (обезпечителната) функция на капитала не е доведена до крайност и при капиталовите търговски дружества. Търговски дружества на МВР. 1-во тримесечие. Справка към 31.03.2020 г. за държавните п...