ПРАВО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - Наказателноправнивъпроси E-Book


ПРАВО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - Наказателноправнивъпроси - Христо Христев pdf epub

PRICE: FREE

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ
ИСТОРИЯ: 2012
ПИСАТЕЛ: Христо Христев
ISBN: 9789542810322
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI TXT
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 3,56

ОБЯСНЕНИЕ:

Настоящото издание е първата българска детайлна публикация, посветена на въздействието на правото на европейската интеграция в наказателната материя и на процеса на признаване на наказателна компетентност на европейската интеграционна система. Акцент в него е поставен върху:последиците от прилагане на общностното право в материята на наказателното и наказателнопроцесуалното право;възникването и развитието на различни форми на междуправителствено сътрудничество в борбата с престъпността между държавите-членки на ЕО и ЕС;възникването и развитието на Шенгенската система;възникването и развитието на Третия стълб на ЕС като особена форма на сътрудничество в наказателната материя между държавите-членки на системата на европейска интеграция;хармонизацията на наказателното и наказателнопроцесуалното законодателство в ЕС;взаимното признаване на актовете на наказателно правораздаване в ЕС;съдебното и полицейско сътрудничество в ЕС;правната уредба на санкциите в правото на ЕС;наказателната компетентност на европейската интеграционна система;основни гаранции и форми на контрол за законност над приемането и прилагането на европейските актове в областта на наказателното право, наказателното правораздаване и борбата с престъпността.В изданието са отразени основните достижения на доктрината в останалите държави-членки на Европейския съюз. Анализирани са всички актове на ЕО и ЕС от значение в наказателната материя. Особен акцент е поставен на юриспруденцията на Съда на ЕС, като за целите на изследването са разгледани близо 200 постановени от Съда актове, свързани с разглежданата проблематика. Христо Христев е доктор по право и преподавател по право на Европейския съюз в Юридическия факултет на СУ „Св.Климент Охридски“. Представената книга е резултат от изследване, осъществено от него в продължение на няколко години в рамките на подготовката на докторска степен в СУ „Св. Климент Охридски“ и Университета на Нанси, Франция. Тя отразява и опита на автора от работата му с български и европейски институции, натоварени с различни функции в разглеждната проблематика.

...нодателство в ЕС - договори, регламенти, директиви ... Право на европейския съюз - Издателски комплекс - УНСС ... ... В допълнение на това, за целите на определяне на права от сферата на социалната сигурност, се зачитат и чужди осигурителни периоди въз основа на правото на Европейския съюз (Регламент (ЕО ... Принципите и стандартите за защита на класифици ... Право на Европейския съюз | АПИС ... ... Принципите и стандартите за защита на класифицираната информация на ЕС се прилагат спрямо Съвета, неговия генерален секретариат и държавите членки при работата им с КИЕС. Право на Европейския съюз Четвърто преработено и допълнено издание. Учебникът по право на Европейския съюз е предназначен както за академичните среди, така и за представителите на държавната администрация и на ... Право, история, философия гр. Ботевград ... Право на Европейския съюз 8 лв. Добавена в 23:01, 29 май 2020 Номер на обявата: 76856182 Потребител. Петя. В OLX.bg от юли 2013 ... Книгата е първото цялостно изследване у нас относно наказателното право на ЕС и относно европеизирането на българското наказателно право. Анализирана е компетентността на ЕС в обла Семестриален тест по "Право на Европейския съюз". Съдържа въпроси за историята, компетентността и органите на ЕС, както и няколко въпроса относно правата на човека в рамките на Съюза....