Основи на правната философия на XXI век E-Book


Основи на правната философия на XXI век - Валентин Петев pdf epub

PRICE: FREE

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ
ИСТОРИЯ: 2012
ПИСАТЕЛ: Валентин Петев
ISBN: 9789547307650
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI TXT
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 3,89

ОБЯСНЕНИЕ:

В съвременното плуралистичнообщество, в което съществуват различниполитически възгледи и етични убеждения,правото регулира динамиката наобществените отношения в рамките наинституционализирани дискурси.Втях се решават практическиполитически задачи на рационална,аргументативна основа и резултатите сезакрепват със задължителниправни норми. Тази характеристика важи само задемократичноорганизирани общества, които следват модела на правовата държава.В книгата "Основи на правната философия на XXI век" се обръща особено голямо вниманиена феномена на глобализацията, койтоводи, между другото, до един вид „правенплурализъм“– комплекс отправила и норми от различни източници и с различенобвързващ ефект.Товаизследване на Валентин Петев се включва вмеждународнатаправно-философска дискусия. То също така цели да разшириразбирането напрактикуващите юристи за ролята на правото като координиращфактор внационален и транснационален контекст. Не на последно място, авторътиска да събуди по-дълбок теоретичен интерес сред студентите по право,които сабъдещите дейни участници както в съответния национален правенред, така и вобластта на глобалното право.

...ия в рамките на ... Основи на правната философия на xxi век ... PDF Що е право. Морал и право ... . В съвременното плуралистично общество, в което съществуват различни политически възгледи и етични убеждения, правото регулира динамиката на обществените отношения в рамките ... Виж откритите Книги за търсене "Философия на правото ... Основи на правната философия на XXI век | Ozone.bg ... ... Виж откритите Книги за търсене "Философия на правото и правна логика" в book.store.bg - електронна книжарница. Правната логика е една от областите на философия на правото, тя е нова дисциплина. Като термин за 1 път е употребен в края на 18 век в учебника на Нидо 1798 г. , но термина се утвърждава след ... Откровено се рушат икономическите основи на това общество ... От сутрин до вечер светила на правната наука говориха , спориха, променяха становищата си. ... как през 21 век, в държава от ЕС ... Заглавие: Основи на правната философия на xxi век. В съвременното плуралистично общество, в което съществуват различни политически възгледи и етични убеждения, правото регулира динамиката ... Петев, Валентин, Основи на правната философия на xxi век, София, Сиби, 2012 г. 1 Всички публикации на английски език, фигуриращи в списъка на литературата за подготовка за изпита, Философията на правото е правна школа, разила се през вековете и обособила се като начин на мислене през 18-ти век. Въз основа на естественото право правната философия обособява метафизичен ... 21,00 лв. kупи . Основни принципи на изп...