Актуални проблеми на новия Граждански процесуален кодекс - второ издание E-Book


Актуални проблеми на новия Граждански процесуален кодекс - второ издание - Красимир Влахов pdf epub

PRICE: FREE

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ
ИСТОРИЯ: 2012
ПИСАТЕЛ: Красимир Влахов
ISBN: 9789547307629
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI TXT
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 8,44

ОБЯСНЕНИЕ:

След влизането в сила наГражданския процесуален кодекс в практиката възникнаха много въпроси, свързани сприлагането му. Тази книга, представляваща тематичен коментар на новото вгражданския процес, обхваща най-важните и актуални проблеми в материята.Изложението систематично следва структурата на ГПК, с акцент върху анализа нанай-важните процесуални институти. В това допълнено и актуализирано издание савзети предвид измененията на ГПК, а най-новата съдебна практика е анализирана исистематизирана.Книгата е с определена практическанасоченост и представлява интерес за всеки, който се занимава с проблемите награжданския процес.Красимир Влахов е съавтор накнигата „Вещно право. Практически проблеми”. Той е съдия с дългогодишен стаж,преподавал е в Националния институт на правосъдието, а от 2008 г. е председателна Районния съд в София.

...ена 14.00 лв. На следващо място, с ДВ бр ... Актуални проблеми на новия Граждански процесуален кодекс ... . 92 от 2017 г., в сила от 01.01.2018г., се внесоха промени в чл.77, ал.1 ДОПК, където се указва, че: „В случаите на (…)прехвърляне на предприятие по чл. 15 от Търговския закон ... Настоящото издание е десето поред и второ изцяло по новия Граждански процесуален кодекс. ... Десетото издание на учебника, ка ... Актуални проблеми на новия Граждански процесуален кодекс ... . ... Десетото издание на учебника, както и предходните издания, има важно теоретично и практическо ... ползването на закони, учебници, записки и др. Целта е студентът да разполага с информация, с която би разполагал по време на работата си като юрист. Граждански процесуален кодекс 2017. 2 09 С01 16. актуализирано издание към 10 февруари 2017 г.. Сборникът включва Гражданския процесуален кодекс и подзаконовите актове по прилагането му.. Поместени са и Законът за правната ... ⭐⭐⭐⭐⭐ Съдебна практика на Върховния касационен съд (ВКС) по Граждански процесуален кодекс (ГПК) - тълкувателни решения, постановления на пленума на ВС, решения по чл. 290 ГПК актуални проблеми на новия граждански процесуален кодекс от BGKnijarnica.com Практически проблеми (в съавторство с Марио Бобатинов), а през 2009 г. същото издателство публикува Актуални проблеми на новия Граждански процесуален кодекс....