Даване вместо изпълнение E-Book


Даване вместо изпълнение - Методи Марков pdf epub

PRICE: FREE

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ
ИСТОРИЯ: 2012
ПИСАТЕЛ: Методи Марков
ISBN: 9789547307704
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI TXT
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 10,35

ОБЯСНЕНИЕ:

Договорът за даване вместоизпълнение е средство за облекченопогасяване на задълженията и за осигуряванесъбирането на вземанията.Той може да се използва и като средство за финансовооздравяване напредприятия и банки в условията на икономическа криза, наред сразсрочване, отсрочване, опрощаване и редуциране на задълженията.Правнатауредба е лаконична, апубликуваните решения на съдилищата във връзка сдаването вместо изпълнение сатвърде малобройни. Въпреки ограниченоточисло на споровете (резултат отудовлетвореността и на двете страни отблагополучното приключване на технитеотношения), във връзка съссключването и изпълнението на договора се поставятредица въпроси, накоито доктрината не е далаотговор.В сборника "Даване вместо изпълнение" сеизяснява въпросътза същността на явлението като самостоятелен виддоговор, като се разглеждат вдискусионен план неговите характеристики.Правят се съпоставки с множествосходни правни фигури. Разглеждат сепредметът и обектът на договора, както иособеностите, свързани съсстраните. Обръща се внимание на възможните права изадължения настраните, както и последиците от тяхнотонеизпълнение.МетодиМарков е професор в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“. Автор е на „Искътпо чл.108 от ЗС“, „Ограничаване на конкуренцията“, „Ограничаване наконкуренцията отдържавата“, „Ипотеката“, на книгите от поредицатаModus studendi„Семейно инаследствено право“ и „Облигационно право“ идр., както и на многобройнипубликации в периодичния правен печат.

... на регулиране за ... Тук става дума наистина за даване вместо изпълнение ... 【Даване вместо изпълнение】 Сиби • Цена | Ciela.com ... . Идеята на чл. 152 според мен е някой да не се набута именно предварително - когато все още опасността не е наближила и той си мисли, че няма ... Договорът за даване вместо изпълнение е средство за облекчено погасяване на задълженията и за осигуряване събирането на вземанията. Той може да се използва и като средство за финансово оздравяване на пр ... 21. Предмет на изпълнението. Даване вместо изпълнение ... . Той може да се използва и като средство за финансово оздравяване на предприятия и ... Относно: Данъчно третиране на ипотечен заем при „даване вместо изпълнение" по реда на ЗДДС. По повод на Ваше запитване, постъпило в Дирекция „ОУИ" - ..свх. № /08.10.2012 г., Ви уведомяваме за следното:В запитването е ... Виж какво купуват клиентите на store.bg закупили "Даване вместо изпълнение". Поръчай своята книга от store.bg с бърза и евтина доставка до всеки адрес в България. „даването вместо изпълнение " от сходни правни фигури . Считам , че в чл .99 ЗЗП не се урежда „ даване вместо изпълнение ", а факултативно задължение . Даване вместо изпълнение на Методи Марков сега с 15% отстъпка от коричната цена в книжарница Bookpoint! Вашето място за книги онлайн. Съдът е приел,че с джиросването на складовия запис в двете му части / с бланково джиро върху стоковия запис и пълно джиро върху заложния / страните са постигнали съгласие за даване вместо ... 5 5Определение по т. д. № 1333/13 г., ВКС, ТК, І-во отд. Определение по т. д. №1333/13 на ВКС, ТК, І-во отд. P. 1О П Р Е Д Е Л Е Н И Е №850 София, 15.11.2013 год. ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, състав на ... задължението, т.е. изпълнение, различно от дължимото, може да се случи само с изричното съгласие на кредитора. В този случай е налице нов договор по смисъла на ЗЗД - даване вместо изпълнение. 2 Настоящият учебник цели да улесни студентите в самостоятелното изучаване същността на правото и направи своеобразно „въведение" в това изключително сложно, Договорът за даване вместо изпълнение е средство за облекчено погасяване на задълженията и за осигуряване събирането на вземанията. Той м Изготвяне на проекти на нотариални актове за сделки с имоти - продажба, дарение, замяна, даване вместо изпълнение, учредяване на право на строеж срещу задължение за построяване на сграда и ... Алтернативното обективно съединяване на искове в гражданския процес Въведение Алтернативното обективно съединяване на искове е форма на съединяване на искове в съдебния граждански процес, която заема междинно ... Страхотен избор на книги Даване вместо изпълнение на цена от 17.00 лв. ☛ Booktrading.bg За повече информация и въпроси ☎0882 907 212 При отхвърляне изцяло или частично на иска, предявен по реда на чл. 422 ГПК, поради доброволно погасяване на вземането чрез плащане, прихващане, даване вместо изпълнение или друг погасителен ... Възможно е съдружникът да получи и нещо друго, но това ще е последица на допълнително споразумение за даване вместо изпълнение между съдружника и дружеството....