Кодекс на труда - Коментар 2012 г. E-Book


Кодекс на труда - Коментар 2012 г. - Милен Иванов, Вергиния Велева, Мариета Харизанова pdf epub

PRICE: FREE

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ
ИСТОРИЯ: 2012
ПИСАТЕЛ: Милен Иванов, Вергиния Велева, Мариета Харизанова
ISBN: 1116*
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI TXT
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 8,3

ОБЯСНЕНИЕ:

Съдържание на Кодекс на труда - Коментар 2012:Възникване и изменение на трудовото правоотношениеДисциплинарна отговорност. Нарушение на трудовата дисциплинаИмуществена отговорност на работника или служителяОбезщетенияЗдравословни и безопасни условия на трудТрудоустрояванеПрекратяване на трудовия договорТрудово възнаграждение. Изчисляване на възнагражденията

...включително и последната му промяна с „Държавен вестник", брой 20 от 9 март 2012 г ... КОДЕКС НА ТРУДА - Счетоводна кантора "И Джи Консулт" ... ., в сила от 10 юни 2012 г. Кодекс на труда ... изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г.) При сключването на трудовия договор служителят е длъжен да декларира своето имотно състояние пред лицето по ал. 6. (5) (Нова - ДВ, бр. 15 от 2012 г., доп. - ДВ ... Представяме ви промените в Кодекса на т ... Кодекс на труда - Коментар 2012 г. | Galaxy.bg ... . 6. (5) (Нова - ДВ, бр. 15 от 2012 г., доп. - ДВ ... Представяме ви промените в Кодекса на труда, които са в сила от 24. 01. 2011 г. с обнародването на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда (ЗИДКТ). Кодекс на Труда 2013 (КТ 2013). Обн., ДВ, бр. 26 от 1.04.1986 г. и бр. 27 от 4.04.1986 г., доп., бр. 6 от 22.01.1988 г., изм ... Кодекс на труда - Коментар 2012 г. интернет книжарница "Нова звезда" Автори: Милен Иванов, Вергиния Велева, Мариета Харизанова (7) (Нова — ДВ, бр. 48 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., предишна ал. 6 — ДВ, бр. 7 от 2012 г.) Работодателят предоставя на подходящо място в предприятието своевременна писмена информация на работниците и служителите по срочни ... - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) Този кодекс цели да осигури свободата и закрилата на труда, справедливи и достойни условия на труд, както и осъществяване на социален диалог между ... Най-сериозни изменения в КТ за 2010г. има в режима на ползване на платения годишен отпуск по Кодекса на труда и по закона за държавния служител. За да бъдат защитени интересите на работниците и служителите в случаите ... Кодекс на труда - Коментар 2012 г.. Съдържание: Възникване и изменение на трудовото правоотн...