Правно положение на нотариуса и нотариалната камара E-Book


Правно положение на нотариуса и нотариалната камара - Красимир Димитров pdf epub

PRICE: FREE

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ
ИСТОРИЯ: 2012
ПИСАТЕЛ: Красимир Димитров
ISBN: 9789542811169
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI TXT
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 7,57

ОБЯСНЕНИЕ:

Първатачаст от изложението е посветена на термина „нотариално право” инеговите различни значения, историческото развитие на българскотонотариално право и особеностите на обективното нотариално право следнотариалната реформа.Втората, най-голяма по обем част, саанализирани всички въпроси свързани с правното положение на нотариуса -понятието за нотариус, придобиване, загубване и възстановяване нанотариалната правоспособност, нейното съдържание. Разгледани сапроблемите, свързани с нотариалната кантора, служебния архив нанотариуса, помощник-нотариуса и неговите служители. Специално внимание еобърнато на новите институти – заместване на нотариус и преместване нанотариус, както и на новата уредба на нотариалните такси, отговорносттана нотариус и контрола върху неговата дейност.Третата част епосветена на Нотариалната камара, изведено е нейното определение ихарактеристика като юридическо лице, анализирани подробно са и нейнитеоргани – Общо събрание, Съвет на нотариусите, Контролен съвет иДисциплинарна комисия, като са изследвани тяхното конституиране,процедурни правила за работата им, компетентност, процедурни правила завземане на решения и контрол върху дейността им.

... чл.2 от ЗННД. Придобиване на ... PDF 578 НОТАРИАЛНО ПРАВО, АРБИТРАЖ И МЕДИАЦИЯ ... ... Правно положение на нотариуса и нотариалната камара, изд. Сиела, 2012г. 5. Стайкова, Станка, Нотариално право - обща част, изд. Св.Св.Кирил и Методий 18, офис № 20 . 064/800181; [email protected]; ... правото Ви на собственост и ще ... Нотариална камара на Репу ... Правно положение на нотариуса и нотариалната камара ... ... ... Нотариална камара на Република България. ... Правно положение на нотариуса и Нотариалната камара. София, Сиела, 2011, стр. 152, ISBN 978-954-28-1116-9. студия Правно положение на нотариуса по чл .2 ЗННД . ... Правно положение на нотариуса и Нотариалната камара , С., 2012 г., изд . Сиела 14. ... Ек., "Правно положение на помощник -нотариуса и съдържание на Национален телефон на електронната книжарница 0700 11 990. ... Правно положение на нотариуса и нотариалната камара. Красимир Димитров ... Поръчай "Правно положение на нотариуса и Нотариалната камара" от Красимир Димитров на топ цена от онлайн книжарница dbooks.bg на ☎ 0700 10 399 - ДВ, бр. 24 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2003 г.) Министърът на правосъдието отменя издадените заповеди за вписване в регистъра на Нотариалната камара на нотариуси, некласирани на конкурса по чл. 12. Специализирана литература. Право. Правно положение на нотариуса и нотариалната камара - автор Красимир Димитров Заедно с тези императивно определени задължения на нотариуса, Законът за нотариусите и нотариалната дейност в чл. 22 регламентира възможността страните по сделката по свое желание да ... Правно положение на нотариуса и нотариалната камара ... са анализирани всички въпроси свързани с правното положение на нотариуса - понятието за нотариус, придобиване, загубване и ... Лекция по Организация на правозащитните институции. Нтариусите участват в така наречените нотариални производства - това са тези производства, по реда на които се извършват правни сделки с нотариални актове ... Заглавие: Правно положение на нотариуса и нотариалната камара В структурно отношение трудът е разделен на три основни части. положение на нотариалната камара и материята на нотариалните такси. Процесуалното НП представлява съвкупност Не споделям мнението на Съвета на нотариусите, че при създалото се положение на форсмажор ("force majeure"), неотложните действия предвидени в Закона за мерките и действията по време на ... Автор е на книгите : „Нотариално право - Обща част" /2009 г./ , „Правно положение на нотариуса и Нотариалната камара" /2012 г./...