Социологията като наука E-Book


Социологията като наука - Реймон Будон pdf epub

PRICE: FREE

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ
ИСТОРИЯ: 2012
ПИСАТЕЛ: Реймон Будон
ISBN: 978-619-142-054-1
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI TXT
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 7,35

ОБЯСНЕНИЕ:

"Социологията като наука" на Реймон Будон ще ви помогне да навлезете в света на една от най-интересните науки - социологията.Социологията успешно е обяснявала многобройни макроскопични феномени:структурални феномени като неравенството на обучителните шансове,устойчивостта на магическите вярвания, американското религиозноизключение, френското изключение на „властта на улицата“, тенденцията надемокрациите към олигархия; феномени, отразяващи тенденции катосекуларизацията на религиозните вярвания, рационализирането на морала,появата и укрепването на култа за правата на човека; конюнктурнифеномени като началото на края на съветската империя поради „звезднитевойни“ или финансовата криза от 2008 г., провокирана от желанието наняколко последователни американски администрации да улеснят достъпа донедвижима собственост... Научната социология дължи успеха си напостулата на методологическия индивидуализъм, който разглежда социалнитефеномени като следствия на комбинирането на индивидуални действия,рационални от когнитивна гледна точка.Реймон Будон е един отнай-влиятелните френски социолози от втората половина на XX в. Името му енеразривно свързано с парадигмата на методологическия индивидуализъм инейното навлизане във френската и световна социология. Творчеството наБудон е основано на твърдото противопоставяне на социологичнитеобяснения, доминиращи социологията през миналия век, които отхвърлятролята на индивидуалния избор и автономия в случването на социалнитефеномени, разглеждайки ги като резултати на влиянието на външниненаблюдаваеми причини. Будон е един от малкото френски социолози,получили сериозна международна признателност, като често се счита, чепопулярността му в англосаксонските страни е дори по-голяма от тази, накоято се радва във Франция.

...ите революционери ... Като самостоятелна наука соиологията се оформя окончателно през 30-те години на 19в ... PDF Реймон Будон СОЦИОЛОГИЯТА КАТО НАУКА ... . За първи път терминът "социология" е употребен през 1839г. От Огюст Конт в издадената от него книга "Курс по позитивна философия". Социологията успешно е обяснявала многобройни макроскопични феномени: структурални феномени като не ... Възникване и обособяване на социологията като наука ... ... . Социологията успешно е обяснявала многобройни макроскопични феномени: структурални феномени като неравенството на обучителните шансове, устойчивостта на магическите вярвания, американското религиозно ... Предпоставки за възникване на социологията като наука. Като наука социологията възниква в първата половина на 19 в. Наименованието социология, дадено от О. Конт (30-те години на 19 в.), съдържа две понятия - Социологията като наука е интелектуална автобиогра-фия на Реймон Будон. Книгата е извънредно интересна и цен-на по няколко причини. Социолог от висока класа предста- Социологията - наука или магия? Актуално Дори и гадателките на боб са по-смели, защото не викат: „ти ще забременееш, ама това не е прогноза, а сондаж и е в рамките на статистическата грешка". Книга » Социологията като наука ★ Плащане в брой при получаване ★ Бърза и евтина доставка до адрес. Социологията като наука въниква във втората половина на 12 век. За неин основоположник се счита философа Огюст Конт. Социологията е наука за обществото, всички останали науки са нейният обект. Представяне на „Социологията като строга наука" и „Феноменология на чувствата" от проф. Георги Фотев, д.н. Център за книгата - книжарница, корпус 1 Социологията успешно е обяснявала многобройни макроскопични феномени: структурални феномени като неравенството на обучителните шансове, устойчивостта на магическите вярвания, амери Социологията - наука или магия? 11:03, 23 окт 19 25 Автор: Иван Стамболов - Сула След лавината от социологически проучвания през последните дни, човек не може да не си зададе някои въпроси. ВСУ"Черноризец Храбър" Реферат Тема: Същност и проблеми на социологията.Роля и развитие на социологията като наука. Социологията като наук...