Договорът в строителството и сделките с недвижими имоти (практическо ръководство) E-Book


Договорът в строителството и сделките с недвижими имоти (практическо ръководство) - Захари Торманов pdf epub

PRICE: FREE

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ
ИСТОРИЯ: 2012
ПИСАТЕЛ: Захари Торманов
ISBN: 978-954-730-759-9
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI TXT
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 4,82

ОБЯСНЕНИЕ:

В "Договорът в строителството и сделките с недвижими имоти (практическо ръководство)" на Захари Торманов строителството е обхванато изцяло,започвайки от договорите, с които се придобива собствеността или правона строеж върху парцел, преминавайки през договорите за проектиране, застроителен надзор, за строителство и завършвайки с предварителните иокончателни договори, чрез които се реализира на пазара построеното.Разгледани са и договорите за посредничество при сделки с недвижимиимоти и договорът за управление на недвижим имот.

...ия автор. ... Договорът в строителството и сделките с недвижими ... Брокер на недвижими имоти - посредника в сделките с имоти ... ... Договорът е юридически факт с най-голяма практическо значение в цялото частно право. Това е така защото сделките са единствените юридически факти, които дават възможност субектите сами да ... действащата в момента нормативна база за съставяне на актов ... Книги на Захари Торманов в книжарница Bookpoint ... ... действащата в момента нормативна база за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, като за документите, които се съставят съвместно с издания, „Едноличен търговец" и „Договорът в строителството и сделките с недвижими имоти". Публикувал е десет статии в юридически и икономически издания, като наред Така и в Решение № 16 от 31.01.2008 г. по т. д. № 649/2007 г. на ВКС, ІІ т. о. по предявен иск с правно основание чл. 19, ал. 3 ЗЗД ;е застъпено становището, че конкретизацията на имота се състои освен в ... сделките е необходимо и за да може същите коректно и надеждно да се ... Продажба на недвижими имоти с обща цена, посочена в нотариален ... също така и в предприятия, където авторитарният режим ... Договорът в строителството и сделките с недвижими имоти Кн 351 Доказателствени средства по ДОПК Кн 105 Доклад - самооценка за институционална акредитация на Университета за национално и ......