Еднолични търговски дружества E-Book


Еднолични търговски дружества - Проф. д-р Георги Стефанов pdf epub

PRICE: FREE

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ
ИСТОРИЯ: 2015
ПИСАТЕЛ: Проф. д-р Георги Стефанов
ISBN: 9789546082237
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI TXT
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 8,71

ОБЯСНЕНИЕ:

Тази книга предлага изчерпателно правно знание за едноличните търговски дружества (ЕТД) – едноличното търговско дружество с ограничена отговорност (ЕООД) и едноличното акционерно дружество (ЕАД).Подробно е анализирано правното положение на едноличните търговски дружества. Проследено е възникването на нормативната им уредба както в България, така и според европейското дружествено право. Анализирани са предимствата и недостатъците на ЕТД като отделен вид търговски дружества. Разгледано е управлението и представителството на ЕООД и ЕАД. Изследвани са различните форми на преобразуване на ЕТД, както и спецификата при тяхното прекратяване и ликвидация.Направен е пълен и критичен коментар на действащото законодателство за ЕТД и са аргументирани предложения за неговото усъвършенстване. Анализирана е богатата съдебна практика, в т.ч. и на Съда на Европейския съюз.Авторският труд е съобразен със законодателството към 1 януари 2015 г.

...то са извършвали дейност през 2019 г ... Видове търговци и дружества ... . Едноличен търговец (ЕТ) е вид търговец.За да бъде едно лице ЕТ, то задължително трябва да е физическо (не юридическо) лице и трябва да е дееспособно. Еднолични търговски дружества могат да бъдат учредявани само във формата на дружества с ограничена отговорност и акционерни дружества - ЕООД, съответно ЕАД. обединения на търговски дружест ... PDF НАРЕДБА Общината в търговски дружества с общинско участие ... ... . обединения на търговски дружества: консорциум; холдингово дружество; Ако търговско дружество е собственост само на 1 лице, то се нарича еднолично. Две държавни предприятия стават еднолични търговски... Днес 164 Вчера 48 covid-19 35. Две държавни предприятия стават еднолични търговски дружества. 17.04.2019 14:00 2049. ... 1. еднолични търговски дружества с общинско имущество; 2. търговски дружества с общинско участие, където общината е собственик на дялове и акции 3. и самостоятелно - чрез общински предприятия. търговски дружества Съгласно т. 3 и сл. от решение № 38 от 28.02.2008 г. относно утвърждаване на бизнес-задачи за управлението на общинските еднолични (Предишен § 1 - ДВ, бр. 12 от 1996 г.) Тази наредба се издава на основание чл. 1, ал. 2 от Закона за образуване на еднолични търговски дружества с държавно имущество и чл. 29 от Закона за счетоводството. Съгласно чл.1, ал.1 от НООСЛБГРЧМЛ, задължението за осигуряване за лицата по чл.4, ал.3, т.1-4 от КСО - еднолични търговци, съдружници в търговски дружества, собственици на ЕООД, физически лица ... Книгата разглежда правното положение, икономическите и управленските проблеми на двата най-разпространени вида капиталови търговски дружества у нас - ЕООД и ЕАД. Седем от осемте общински еднолични дружества приключват финансовата 2019 г. с положителен резултат. Изключение прави само „Общински транспорт - Русе" ЕАД Пререгистрация на търговски дружества, годишни финансови отчети. Пререгистрация на търговски дружества, еднолични търговци. Специалистите по здравни грижи - медицински сестри, акушерки, рехабилитатори могат да създават собствени медицински практики, в които самостоятелно, без наблюдение, да изпълняват лекарски предписания. Приетите текстове дават възможност лечебните заведения да се учредяват още от еднолични търговци или еднолични търговски дружества, регистрирани от лекарски асистенти, медицински сестри, акушерки или рехабилитатори Търговски дружества и държавни предприятия; История; Антикорупция; Парламентарен контрол; Кариери; Бюджет; Тръжни процедури; Протоколи от УС на ДФЗ; ОСП 2021-2027 г. Визия и законодателство Собствениците и съдружниците в търговски дружества (ЕООД и ООД) подлежат на задължит...