Категоризация на туристически обекти E-Book


Категоризация на туристически обекти -  pdf epub

PRICE: FREE

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ
ИСТОРИЯ: 2015
ПИСАТЕЛ:
ISBN: 9789547309555
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI TXT
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 10,97

ОБЯСНЕНИЕ:

Включена е Наредбата за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и за реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране на действието и прекратяване на категорията. С нея се уреждат минималните задължителни изисквания, на които трябва да отговарят тези обекти по отношение на изграждането, обзавеждането, оборудването, обслужването, предлаганите услуги, образованието или професионалната квалификация на персонала, а също така и редът за категоризацията им.Поместено е и извлечение от Закона за туризма в частта, с която се уреждат дейностите хотелиерство и ресторантьоство, контролът, осъществяван от компетентните органи, и административнонаказателната отговорност.

...leven.bg Декларации по чл.134 от ЗТ за промяна на категорията на туристически обект Категоризиране на места за настаняване Категоризиране на заведения за хранене и развлечения Нормативни документи Заповеди за прекратяване на… Съобщение във връзка с издадена Заповед 0387/31 ... Общинската експертна комисия по категоризация на ... ... .01.2020 г. за прекратяване на открита процедура по категоризация на туристически обект - 03.02.2020 г. Раздел i Общи положения Чл.1. С тази наредба се определят условията и редът за определяне категорията на туристическите обекти по чл.3, ал.3, т.1 от Закона за туризма, наричани по- ... ОП Туризъм :: Отдел "Категоризация и контрол" ... .01.2020 г. за прекратяване на открита процедура по категоризация на туристически обект - 03.02.2020 г. Раздел i Общи положения Чл.1. С тази наредба се определят условията и редът за определяне категорията на туристическите обекти по чл.3, ал.3, т.1 от Закона за туризма, наричани по-нататък "туристически обекти", критериите ... Туристически комплекс "Акве калиде" кв. Ветрен, в.з. Минерални бани тел.: 0882 004 126 е-mail: [email protected] Туристически информационен център "Часовника" ул. "Александровска" 37 /на ъгъла на ул. Качество и конкурентноспособност на туристическите услуги в хотелиерството ... Официален сайт на Община Стара Загора. С началото на активния туристически сезон, от 1 юли 2020 година, се променя работното време на Туристическия информационен център, музейните обекти, галериите и туристическите ......