Административно правосъдиебр.1/2015 E-Book


Административно правосъдиебр.1/2015 -  pdf epub

PRICE: FREE

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ
ИСТОРИЯ: 2015
ПИСАТЕЛ:
ISBN: 08615268-10
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI TXT
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 12,15

ОБЯСНЕНИЕ:

Издателство Сиела възражда най-доброто списание в областта на административното правораздаване „Административно правосъдие”! Предлагаме Ви статии, анализи и коментари по ключови въпроси от утвърдени професионалисти в материята на административното право и процес, данъчно и финансово право, както и подбрана практика на Върховния административен съд. СЪДЪРЖАНИЕ НА БРОЙ 1 ЗА 2015 Г. ПРОМЕНИ В АДМИНИСТРАТИВНОТО И КОНСТИТУЦИОННОТО ПРАВОСЪДИЕ – АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ. Проф. д-р Дарина ЗиновиеваОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪДЕБНАТА СИСТЕМА И СТАТУТ НА СЪДИИТЕ В КРАЛСТВО НИДЕРЛАНДИЯ. Аглика АдамоваПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ И ПРЕДВИДИМОСТ. Д-р Младен МладеновФОРМАТА – ИЗИСКВАНЕ ЗА ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТ НА АКТОВЕТЕ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ДАНЪЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЕ. Д-р Красимир МутафовТЪЛКУВАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА КОЛЕГИИТЕ ОТ ВКС И ВАСТЪЛКУВАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1/27.02.2015 г. по т.д. № 1/2014 г.РЕШЕНИЯ И ПОСТАНОВЛЕНИЯ НА ВАС.......................................... 56

... ... 1. Административно нарушение | Лекции по Право ... ... Административно-правовой режим - Административное право РФ... ... гария или са участници в административно производство пред български орган извън нея, кодексът се прилага, доколкото Конституцията и законите не изискват българско гражданс...