Въззивно производство по наказателни дела E-Book


Въззивно производство по наказателни дела - Георги Митов pdf epub

PRICE: FREE

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ
ИСТОРИЯ: 2016
ПИСАТЕЛ: Георги Митов
ISBN: 9789547309579
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI TXT
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 9,7

ОБЯСНЕНИЕ:

Книгата представлява първото съвременно изследване у нас на въззивното производство за проверка на първоинстанционни присъди. В триинстанционния модел на наказателното правораздаване въззивната проверка е основен контролен механизъм на невлезлите в сила съдебни актове.На основата на задълбочен анализ на действащата нормативна уредба на това производство в НПК, историческото развитие на института от Древността до наши дни, сравнителноправния преглед на законодателните разрешения в някои европейски държави и критично коментираната съдебна практика и практиката на Европейския съд по правата на човека, авторът разработва основните въпроси на този контролен способ. Предметът на изследване обхваща теоретичното изясняване на същността на въззивното производство за проверка на присъдите и неговите характерни черти, правото на жалба и протест, действията на първоинстанционния съд по образуване на въззивното производство и проверка на тяхната допустимост и редовност, производството пред въззивната инстанция и правомощията на въззивния съд.В книгата се предлагат решения на редица неуредени въпроси и празноти в законовата уредба на института, което дава възможност за преодоляването на някои практически проблеми в правоприлагането и създава добра основа за законодателно усъвършенстване на този основен контролен механизъм.Трудът е предназначен за научни работници, практикуващи юристи и студенти по право, както и за всички, които проявяват интерес в областта на наказателния процес.За автораГеорги Митов е доктор по право, доцент в юридическите факултети на СУ „Св. Климент Охридски” и ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” по наказателнопроцесуално право, наказателноизпълнително право, международно сътрудничество по наказателни дела и международен наказателен процес. Адвокат от Софийската адвокатска колегия.

...ство по наказателни дела" и ако се ️ влюбиш в нея поръчай я с бърза и евтина доставка до избран от теб адрес ... Въззивно производство по наказателни дела | Galaxy.bg ... . НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА • Наказателни дела от общ характер (НОХД) Образуват се по обвинителен акт внесен от прокуратурата (районна или окръжна) или по внесено от прокурора споразумение с обвиняемия по реда ... Купи онлайн Въззивно производство по наказателни дела - Георги Митов за 18,00 лв. от Galaxy.bg Митов, Георги (2016) ... Такси и тарифи - Софийски районен съд ... ... Купи онлайн Въззивно производство по наказателни дела - Георги Митов за 18,00 лв. от Galaxy.bg Митов, Георги (2016) Въззивно производство по наказателни дела София: Сиби, 2016, 304 с. isbn 978-954-730-957-9 cobiss.bg-id 1274998244 Тълкувателно дело № 1/2013 г. ОСГТК - Въззивно производство Съдебен акт Заседания; Разпореждане за образуване: 07.11.2013 г. Предложение от зам.-председателите на ВКС: 16.05.2013 г. Разпореждане за ... 48. Участници, страни и субекти в наказателния процес. Съдът - главен субект на процеса. Състав на съда. Актове на съда. Подсъдност по наказателни дела. Въззивно производство по наказателни дела на Георги Митов сега с 15% отстъпка от коричната цена в книжарница Bookpoint! Вашето място за книги онлайн. При получаване на искане за производство, придружено от документите по чл.15, ал. 1, замолената държава има право да прилага всякакви временни мерки, предвидени в нейния закон, включително ... Книга » Същност на касационното производство по наказателни дела ★ Плащане в брой при получаване ★ Бърза и евтина доставка до адрес. Книгата е първото съвременно изследване у нас на касационното производство по наказателни дела. Теоретично е изяснена същността на касационното производство чрез анализ на правомощ РАЗПОРЕЖДАНЕ София, 09.06.2016 година Вероника Имова - председател на трето наказателно отделение на Върховния касационен съд, като разгледах касационния протест, изготвен от заместник-апелативен прокурор при ... Наказателно право. Обща част Второ издание. Настоящото издание представлява актуализиран и допълнен вариант на вече утвърдения учебен курс по наказ...