Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки E-Book


Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки -  pdf epub

PRICE: FREE

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ
ИСТОРИЯ: 2016
ПИСАТЕЛ:
ISBN: 9789547309777
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI TXT
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 12,36

ОБЯСНЕНИЕ:

Приложение към сборника "Обществени поръчки" (13. издание)Това издание съдържа новия Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки, който се прилага от 15 април 2016 г. Включена е и Тарифата за таксите, които се събират за производствата по глава двадесет и седма от Закона за обществените поръчки пред Комисията за защита на конкуренцията и пред Върховния административен съд.Надяваме се да бъдем полезни за всички читатели, които вече са закупили 13-то издание на сборника "Обществени поръчки".

...ЗОП) относно: 1. прилагането на някои изключения от приложното поле на ЗОП; 2 ... Министерство на енергетиката ... . планирането и подготовката на възлагането на ... Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в Прокуратура на Република България, приети със Заповед № РД 02-11/13.05.2016г. на главния прокурор Правилник за прилагане на Закона за обществени ... PDF ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ В ... ... .05.2016г. на главния прокурор Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки. С правилника се уреждат условията и редът за прилагане на Закона за обществените поръчки (ЗОП) ... още Свързани документи ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНАТА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 197 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2006 Г. (ОБН. - ДВ, БР. 20 ОТ 2008 Г.) § 11. В този сайт ще намерите обявените от Университета за национално и световно стопанство обществени поръчки по Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП). ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ. В сила от. 01.07.2006 . г. Приет с ПМС № Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки (март 2019 г.) Обн. ДВ бр. 28 от 8 Април 2016 г., изм. и доп. В сила от 26.02.2012 г. 1 ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ В сила от 01.07.2006 г. Приет с ПМС № 150 от 21.06.2006 г. Обн. Предложеният проект на наредба, както и измененията и допълненията в ППЗОП и УП АОП са свързани с промените в Закона за обществените поръчки, обнародвани в ДВ, бр. 86 от 18.10.2018 г. Правилник за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове (ППЗАДС), в сила от 30.06.2015 г. pdf / 2428.14 KB. Правилник за прилагане на закона за тютюна и тютюневите изделия, доп. бр. 40 от 2.06.2015 г. 3. получаване на заеми или кредити, предоставяне на заеми, предоставяне на гаранции (с изключение на гаранции, давани по реда на Закона за обществените поръчки), поемане на задължения за ... Правителството прие промени в Правилника за прила...