Антикорупция E-Book


Антикорупция -  pdf epub

PRICE: FREE

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ
ИСТОРИЯ: 2018
ПИСАТЕЛ:
ISBN: 9789542825296
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI TXT
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 11,3

ОБЯСНЕНИЕ:

Изданието съдържа Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество (обн., ДВ, бр. 7 от 19 януари 2018 г.), с който са отменени Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество, Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности и Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

...към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията на ... Антикорупция - government.bg ... ... 27.06.19 | Антикорупция I. Сигнал за нарушения, незаконни или неправомерни действия или бездействия, извършвани от служител/и на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда", може да бъде ... Антикорупция I. Сигнал за нарушения, незаконни или неправомерни действи ... Антикорупция - government.bg ... ... Антикорупция I. Сигнал за нарушения, незаконни или неправомерни действия или бездействия, извършвани от служител/и на Агенция по заетостта, може да бъде подаден по някой от следните начини: Антикорупция. Обща информация; Електронна форма за подаване на сигнали за корупция; Риболов. Научен риболов; Аквакултури. Нормативна уредба; Регистрация на обекти за аквакултури ... Отчет за изпълнението на Антикорупционен план на Министерство на културата за 2018 г. Изпълнителна Агенция Борба с Градушките, градушка, АНТИКОРУПЦИОНЕН ПЛАН . Във връзка с изпълнение на Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията в Република България, приета с Решение на ... Антикорупция Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията Начало Антикорупция Start.bg - портал за корупцията и антикорупцията в България и по света. Борба с корупцията, форуми за корупция и др. Престъпления, свързани с корупция, новини Търговски дружества Звено за контакт относно продукти в строителството Географска информационна система Регистър на агломерациите Достъп до информация Антикорупция Регистър декларации ... Антикорупция; Защита на личните данни; За гражданите. За гражданите; Права и задължения на пациента; Път на пациента; Потребителска такса; УКД; Издаване на ЕЗОК Антикорупция. Начало » Антикорупция. Антикорупционен план в системата на образованието и науката (2016-2020 г.) Антикорупция. i. Сигнал за нарушения, незаконни или неправомерни действия или бездействия, извършвани от служител/и на Министерството на труда и ...