Противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество E-Book


Противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество -  pdf epub

PRICE: FREE

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ
ИСТОРИЯ: 2018
ПИСАТЕЛ:
ISBN: 9786192260699
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI TXT
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 3,62

ОБЯСНЕНИЕ:

В сборника е поместен новият Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, с който се уреждат мерките за противодействие на корупцията, конфликтът на интереси, декларирането на имущество, условията и редът за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество, статутът и функциите на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, както и взаимодействието на Комисията с други държавни органи и международното сътрудничество. Включени са и отменените Закон за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност от 2005 г., Закон за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество от 2012 г., Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и Закон за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности. Поместването на отменената уредба дава възможност за съпоставка с новия правен режим и ще подпомогне читателите при прилагането ѝ по неприключилите производства.

... Александров. Регистър на декларациите по чл ... ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ... ... . 35, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) за 2020 г. Противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество ⚫ от 【Сиби】 9786192260699 Купете сега от онлайн книжарница Сиела Безплатна доставка над 40 лв. Декларации по Закона за противодействие на ... Противодействие на корупцията и отнемане на незаконно ... ... . Декларации по Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество; Стратегии, планове, програми У обществото няма никакъв страх от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество. Това заяви пред парламента Сотир Цацаров, шеф на Комисията за противодействие на корупцията ... Декларации по чл. 35 от ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, на служители от администрацията на МИ (имена, започващи с буква В) Избор на заместник-председател и трима членове на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество Списък на лицата в Комисия за регулиране на съобщенията, които не са подали в срок декларациите за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от закон за противодействие на корупцията и за ... Подаване на декларации за имущество и интереси по чл. 35,ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, вр. пар. 2, т. 6 от Допълнителните разпоредби на ЗПКОНПИ Документите да се подават в деловодството на Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество с адрес: пл. Конфликт на интереси. Легална дефиниция на понятието се съдържа в чл.52 от Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ): Конфликт на интереси възниква, когато лице ... Деклариране на обстоятелства по несъвместимост Съгласно Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и в съответствие с Решение на Народното събрание във връзка с чл. 6 ... Статутът, функциите и правомощията на новия орган - Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (Комисията) са уредени в проекта на Закона за ... Конкурси за административна структура - Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество Парламентът създаде Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, която ще контролира лицата, заемащи висши публични длъжности. Декларации по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество; Етичен кодекс; Административно обслужване. Гражданско състояние и ЕСГРАОН...