Закон за счетоводството с приложения E-Book


Закон за счетоводството с приложения -  pdf epub

PRICE: FREE

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ
ИСТОРИЯ: 2000
ПИСАТЕЛ:
ISBN:
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI TXT
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 9,56

ОБЯСНЕНИЕ:

... счетоводството затрудняват малките фирми, предупреждават работодатели ... Статии за "Закон за счетоводството" в Дневник ... . Организацията посочва, че очевидно не е взето предвид нейното предложение, подкрепено и от Националния икономически съвет ... Виж откритите Книги за търсене "закон за счетоводството 2014" в book.store.bg - електронна книжарница. ДВ, бр. 50 от 30.05.2008 г., в сила от деня на обнар ... Закон За Счетоводството - Lex.bg ... .store.bg - електронна книжарница. ДВ, бр. 50 от 30.05.2008 г., в сила от деня на обнародването), като с Преходните и заключителните разпоредби на закона (с параграф 28) се внасят изменения и допълнения в Закона за счетоводството (ЗСч). Удължава се срокът за подаване на декларация за липса на дейност по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството и на годишен финансов отчет и доклад за дейността по чл. 38, ал. 1 от Закона за ... Заслужаващ внимание е фактът,че, според § 56 от ЗИД на ЗКПО, този преход на счетоводната база по реда на чл. 34, ал. 4 от Закона за счетоводството може да се приложи още при съставянето на ГФО за ... Проект на Закон за счетоводството. Предложеният проект на нов Закон за счетоводството е изготвен във връзка с въвеждане в националното счетоводно законодателство на разпоредбите на Директива 2013/34/ЕС на Европейския ... към условията на пазарна икономика,Действащият Закон за счетоводството влиза в сила от 1 януари 2002 г,и отменя Закона за счетоводството от 1 април 1991 г,с всичките му изменения и допълнения ... Уважаеми клиенти, Във връзка с въведеното в България извънредно положение поради пандемията от covid-19, Ви уведомяваме, че въвеждаме дистанционен режим на работа за всички служители на РААБЕ България ЕООД. Закон за счетоводството Счетоводни принципи ... свързани с изготвянето за първи път на годишните финансови отчети ... приложения по отношение на тяхната форма. Би било полезно да се напомни, че считано от 01.01.2020 г. с изменението в чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството това обстоятелство се декларира еднократно за първия отчетен период, в който не е осъществявана дейност, т ... В Държавен вестник брой 69 от 05.09.2008 г. бе приет Закон за изменение и допълнение на Закона за счетоводството, който влезе в сила от 05.09.2008 г. Книгата съдържа нормативните актове с изчерпателен коментар , разработен отделно за всеки от тях. Коментарът е дело на д-р Иван Златков, д.е.с. ... Закон за счетоводството.Национален сметкоплан. (§ 17) На независим финансов одит за 2004 г. подлежат годишните финансови отчети на предприятията, при които за 2003 г. се превишават минимум два от критериите по чл.38, ал.1, приети с § 10 от т...