Финансово-стопански анализ E-Book


Финансово-стопански анализ - Марко Тимчев pdf epub

PRICE: FREE

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ
ИСТОРИЯ: 2011
ПИСАТЕЛ: Марко Тимчев
ISBN: 9789548933575
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI TXT
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 6,65

ОБЯСНЕНИЕ:

Учебникът"Финансово-стопански анализ" от Марко Тимчев е предназначен застуденти, изучаващи финансово-стопанскианализ в УНСС и икономическитеуниверситети в страната. Той щепредставлява интерес и за финансовианализатори, одитори, мениджъри,счетоводители и широк кръг бизнесмениот стопанската практика.

...Сиела Безплатна доставка над 40 лв ... Методи и технически способи на финансово-стопанския анализ ... ... . Финансово-стопански анализ на издателство УНСС от Кръстьо Чуков, Росица Иванова. Учебникът е предназначен за студентите от УНСС и останалите икономически университети, които изучават дисциплината "Финансово ... АНАЛИЗ бр. 02/2017, година ХХi 6 Бене ... PDF ПОКАЗАТЕЛИ И МОДЕЛИ ЗА АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА ... ... ... АНАЛИЗ бр. 02/2017, година ХХi 6 Бенет Стюарт не само доразвива традиционната теория за рентабилността, свързвайки я със стойността на компанията, но той прави и решителна крачка ... 4.Финансово-стопански анализ на предприятието - К.Чуков 5.Основи на икономическия анализ на стопанската дейност - Г.Ваклиев, К.Чуков, М.Тимчев Пълен финансово-стопански анализ Софтуерът автоматизира изчисляването на пълния набор от показатели за ефективност, рентабилност и ликвидност и за обращаемост и покритие на активите.  Анализ на разходите на предприятието се прави въз основа на отчета за приходите и разходите. Определя се относителният дял на съответният вид разход и се съпоставя с общата сума. Разходи - финансово-стопански анализ Категория на документа: Финанси Това увеличение се дължи на увеличението на разходи за материали с 317 хил . лв, на разходи за външни услуги с 19 хил....