Светът на късната античност E-Book


Светът на късната античност - Питър Браун pdf epub

PRICE: FREE

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ
ИСТОРИЯ: 1999
ПИСАТЕЛ: Питър Браун
ISBN: 954-02-0248-5
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI TXT
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 4,13

ОБЯСНЕНИЕ:

...еството на св. Атанасий Александрийски и спецификите на света на Късната античност ... Власт и убеждение в късната античност - Питър Браун ... . Светът на късната античност 150-750 г. сл. Хр. book. Read 78 reviews from the world's largest community for readers. Това забележително изследване на соц... Питър Браун Светът на късната античност превод 1999. За повече информация : 0888 463 888 Купете онлайн „Светът на късната античност" от Питър ... Светът на късната античност 150-750 г. сл. Хр. by Peter R ... ... . За повече информация : 0888 463 888 Купете онлайн „Светът на късната античност" от Питър Браун. На 3 фев­ру­а­ри (пе­тък) в СУ „Св. Кли­мент Ох­рид­с­ки" ще се про­ве­де ед­нод­нев­на кон­фе­рен­ция, пос­ве­те­на на жи­во­та и твор­чес­т­во­то на св. Ата­на­сий Алек­сан­дрий­с­ки и спе­ци­фи­ки­те на све­та ... Питър Браун - Власт и убеждение в късната античност. Културология и антропология. Издателство Лик - стари книги, употребявани книги, нови книги „Ние ли умряхме, или погива светът?": смяната на културни и светогледни парадигми през късната античност в светлината на историческата перспектива. Димитър Илиев. Брой 7. Атанасий Александрийски, Сердика и светът на Късната античност" Александър Александров 8 февруари, 2017 Късна античност е модерно название в региона на Средиземно море на последния период на Античността, преди Средновековието, приблизително между 300 и 600 г. сл. Хр. . Източници. Alexander Demandt, Die Spätantike. ... Античност; ... История на БПЦ; Светци по българските земи; Богословие. Гласът на св. отци ... Гръцката античност е първичната и в нея се полагат начала, които Римската античност развива и дообогатява. По тази причина дълго време на Ри...