Извършване данъчни проверки и ревизии E-Book


Извършване данъчни проверки и ревизии - Димитър Радонов pdf epub

PRICE: FREE

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ
ИСТОРИЯ: 2000
ПИСАТЕЛ: Димитър Радонов
ISBN:
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI TXT
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 11,43

ОБЯСНЕНИЕ:

...ълнено издание с включени измененията и допълненията в ДОПК, в сила от 01 ... Наръчник „Защита правата на данъкоплатеца при проверки и ... ... .01.2020 г. Получих заповед от НАП, че ще ми правят ревизия. В закона е определена специална процедура за това. Тук мога да разбера каква е тя, какво могат да...  Курсова работа по теория на контрола Същност, видове, технология и ... Извършване Данъчни Проверки И Ревизии | Cfo ... ...  Курсова работа по теория на контрола Същност, видове, технология и организация на данъчната ревизия. 1.Същност на данъчната ревизия 2.Видове данъчни ревизии 3.Нормативна страна и особености на данъч Обичайно при извършване на проверки и ревизии за съответствие на имущество и доходи данъчните оценяват цялото налично имущество на домакинството - имоти в страна и чужбина, превозни ... При извършване на ревизии и проверки данъчните ще имат право да претърсват офиси, магазини и производствени помещения. Предлагаме данъчна защита при проверки и ревизии, които се отнасят до фирми и лица. Ние ще изготвим и подаваме Вашата данъчна декларация по Закона за данък печалба, както и справките ... Срокът за извършване на ревизия е до три месеца и започва да тече от датата на връчването на заповедта за възлагане (чл. 114, ал. 1 от ДОПК). > данъчни, счетоводни и правни становища и консултации; > данъчна и правна защита при извършване на данъчни проверки и ревизии; Осъществява се от данъчни експерти - адвокати и икономисти с дългогодишен опит на национално, европейско и международно ниво Pomagalo.com - Реферати, есета, доклади, лекции, курсови и дипломни работи, теми, съчинения... Материали за видове данъчни проверки в Pomagalo.com При извършване на пълна ревизия органът по приходите има цел да установи всички данъчни и осигурителни задължения на ревизирания субект за всички данъчни периоди. Това те правят чрез данъчни проверки и ревизии или осъществяват оперативно - контролната дейност. При извършването на периодични и нарочни проверки, данъчния орган следи за реда на ... Счетоводител София: 2 месеца бонус без такса. Счетоводни, данъчни и ТРЗ услуги за фирми от екип счетоводители в град София жк Младост ☑️ 4. Тематичен анализ- използва се предимно при частичните данъчни проверки и ревизии. Програмно- целева организация на данъчния контрол. Наредба №4 за извършване на данъчни проверки и ревизии. Известни са формите на данъчния контрол. Като първа контролна форма, може да се посочи дчанъчната проверка. Изх. № 04-19-161 Дата:13. 02. 2008 г. ОТНОСНО: Ангажименти за извършване на последващ данъчен контрол на задължени лица, ползвали данъчни облекчения, предста...