Закон за обезщетяване на собственици на одържавени имоти в сила от 16.03.2001г. E-Book


Закон за обезщетяване на собственици на одържавени имоти в сила от 16.03.2001г. -  pdf epub

PRICE: FREE

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ
ИСТОРИЯ: 2001
ПИСАТЕЛ:
ISBN:
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI TXT
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 9,69

ОБЯСНЕНИЕ:

...дта, е необходимо подаване на молба за отписване от актовите книги за ... ПРАВИЛНИК за реда за упражняване правата на държавата в ... ... Закон за обезщетяване на собственици на одържавени имоти (ЗОСОИ) Този закон се издава в изпълнение на чл. 3, ал. 3 от Закона за възстановяване собствеността върху одържавени недвижими имоти 1. по действителната пазарна цена към деня на влизането на този закон в ... ЗАКОН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ СОБСТВЕНОСТТА ВЪРХУ ОДЪРЖАВЕНИ ... ... . по действителната пазарна цена към деня на влизането на този закон в сила за: а) земите по чл. 2, ал. 1, т. 1 и незастроените места в чертите на регулационните планове на населените места; Чл. 1. (1) Възстановява се собствеността върху недвижимите имоти, отчуждени по Закона за отчуждаване на едрата градска покрита недвижима собственост (обн., ДВ, бр. 87 от 1948 г.; попр., бр. 91 от 1948 г.), които са собственост на ... Отборът на Област Перник спечели състезанието за знания "Моят град е моята крепост" за Югозападна България Министър Николай Нанков ще бъде в Кюстендил за втория полуфинал на кампанията на МРРБ „Моят град е моята ... В чл. 1, ал. 1 от Закона за възстановяване собствеността върху някои отчуждени имоти по Закона за териториално и селищно устройство, Закона за плановото изграждане на населените места ... Държавен вестник, брой 25 от 16.iii. ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЕЗЩЕТЯВАНЕ НА СОБСТВЕНИЦИ НА ОДЪРЖАВЕНИ ИМОТИ Виж повече ; ЗАК...