Закон за автомобилните превози - Съдебна практика E-Book


Закон за автомобилните превози - Съдебна практика - Съставител: Бисер Динев pdf epub

PRICE: FREE

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ
ИСТОРИЯ: 2018
ПИСАТЕЛ: Съставител: Бисер Динев
ISBN: 9786191980819
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI TXT
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 5,7

ОБЯСНЕНИЕ:

Книгата съдържа: закон за автомобилните превози; наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси (Загл. изм. - ДВ, бр. 44 от 2011 г.); наредба № 11 от 31.10.2002 г. за международен превоз на пътници и товари; наредба Н-8 от 27.06.2008 г. за условията и реда за извършване на превозна пътници и товар за собствена сметка;наредба Н-3 от 7.04.2009 г за необходимите мерки за изпълнението и прилагането на Регламент (ЕС) № 165/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 4 февруари 2014 г. относно тахографите в автомобилния транспорт, за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт и за необходимите мерки за изпълнението и прилагането на Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт, за изменение на Регламент (ЕИО) № 3821/85 и (ЕО) № 2135/98 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3820/85 на Съвета; наредба № 40 от 14.01.2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари; други нормативни актове.

.... Само тук - 15% отстъпка на всички книги! Закон за автомобилните превози - Обн ... ЗАКОНИ - Ex Lege информационна система за съдебна практика ... . ДВ, бр. 82 от 17.09.1999 г.; в сила от 17.09.1999 г.; посл. изм. и доп ... Когато говорим за международен превоз на стоки, винаги следва да имаме предвид това, че тази сфера на стопанския живот е всеобхватна и би могла да представи доста казуси от практическа страна, които не биха могли да ... закони ExLege правноинформационна система. Съдебна практика на ВКС, ВАС, ра ... Закон за автомобилните превози. Съдебна практика | Ozone.bg ... ... закони ExLege правноинформационна система. Съдебна практика на ВКС, ВАС, районни, окръжни ... Книги от категория Юридическа литература в книжарница Bookpoint. Само тук - 15% отстъпка на всички книги! ЗАКОН за автомобилните превози Обн., ДВ, бр. 82 от 17.09.1999 г., в сила от 17.09.1999 г., изм. и доп., бр. 11 ... Съдебна и арбитражна практика ... Съдебна и арбитражна практика; Административна практика ... Закон за автомобилните превози ... В разпоредбата на чл. 24б от Закона за автомобилните превози е предвидено издаване на наредба относно функционалните и техническите изисквания, на които трябва да отговаря фискалната памет ... Приложение » ЗАКОН ЗА АВТОМОБИЛНИТЕ ПРЕВОЗИ (1.23 mb) Страница 3/3 Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България 2014 Всички права запазени Закон за задълженията и договорите. Сборник нормативни актове/ i-2018. 2.90 лв. Закон за автомобилните превози. Съдебна практика Съставител Бисер Динев ... Lex.bg - Закони, правилници, конституция, кодекси, държавен вестник, правилници по прилагане Със Закона за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози (ЗАП), в сила от 1.3.2013 г., относно правата на пътниците в автобусния транспорт, когато е причинена смърт или телесна ... Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2005 г.) При криза на транспортния пазар за превози министърът на транспорта за определен вид превози може: Цена: 8.00 лв. Книга. Искам да получавам съобщения за специални предложения, отстъпки и събития на Helikon.bg ЗАКОН ЗА АВТОМОБИЛНИТЕ ПРЕВОЗИ - Закони - Автобуси -Списание за професионалисти - ЗАКОН ЗА АВТОМОБИЛНИТЕ ПРЕВОЗИ -ЗАКОН ЗА АВТОМОБИЛНИТЕ ПРЕВОЗИ (във pdf или doc формат) Глава първа. ОБЩИ ПОЛО...