Закон за автомобилните превози - Съдебна практика E-Book


Закон за автомобилните превози - Съдебна практика - Съставител: Бисер Динев pdf epub

PRICE: FREE

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ
ИСТОРИЯ: 2018
ПИСАТЕЛ: Съставител: Бисер Динев
ISBN: 9786191980819
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI TXT
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 6,46

ОБЯСНЕНИЕ:

Книгата съдържа: закон за автомобилните превози; наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси (Загл. изм. - ДВ, бр. 44 от 2011 г.); наредба № 11 от 31.10.2002 г. за международен превоз на пътници и товари; наредба Н-8 от 27.06.2008 г. за условията и реда за извършване на превозна пътници и товар за собствена сметка;наредба Н-3 от 7.04.2009 г за необходимите мерки за изпълнението и прилагането на Регламент (ЕС) № 165/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 4 февруари 2014 г. относно тахографите в автомобилния транспорт, за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт и за необходимите мерки за изпълнението и прилагането на Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт, за изменение на Регламент (ЕИО) № 3821/85 и (ЕО) № 2135/98 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3820/85 на Съвета; наредба № 40 от 14.01.2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари; други нормативни актове.

...й я с бърза и евтина доставка до избран от теб адрес ... ЗАКОНИ - Ex Lege информационна система за съдебна практика ... . ЗАКОН за автомобилните превози . Обн. ... преглед на водещата съдебна практика (19 анотации) ... линии и разписания в съответствие с изискванията на този закон, Закона за движението по ... Съдържание: Закон за автомобилните превози Наред ... Закон за автомобилните превози. Съдебна практика | Ozone.bg ... ... Съдържание: Закон за автомобилните превози Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяв ЗАКОН ЗА АВТОМОБИЛНИТЕ ПРЕВОЗИ ... транспортния пазар за превози министърът на транспорта за определен вид превози може: 1. (доп. - ДВ, бр. 92 от 2005 г., в сила от 18.11.2005 г.) да спре лицензирането и ... Книги от категория Закони и нормативни актове в книжарница Bookpoint. Само тук - 15% отстъпка на всички книги! Закон за автомобилните превози - Обн. ДВ, бр. 82 от 17.09.1999 г.; в сила от 17.09.1999 г.; посл. изм. и доп ... Когато говорим за международен превоз на стоки, винаги следва да имаме предвид това, че тази сфера на стопанския живот е всеобхватна и би могла да представи доста казуси от практическа страна, които не биха могли да ... закони ExLege правноинформационна система. Съдебна практика на ВКС, ВАС, районни, окръжни ... Книги от категория Юридическа литература в книжарница Bookpoint. Само тук - 15% отстъпка на всички книги! ЗАКОН за автомобилните превози Обн., ДВ, бр. 82 от 17.09.1999 г., в сила от 17.09.1999 г., изм. и доп., бр. 11 ... Съдебна и арбитражна практика ... Съдебна и арбитражна практика; Административна практика ... Закон за автомоби...