Правен режим на означенията E-Book


Правен режим на означенията - Живко Драганов pdf epub

PRICE: FREE

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ
ИСТОРИЯ: 2006
ПИСАТЕЛ: Живко Драганов
ISBN: 9546499048
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI TXT
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 10,99

ОБЯСНЕНИЕ:

Представеният труд обхваща анализ на правния режим на марките, географските означения и фирмите и на техните общи белези като обекти на правото. За пръв път посочените обекти на интелектуална собственост са разгледани във връзка с общите им белези. Обсъдени са и въпросите, свързани с използването на означения в интернет. С оглед усъвършенстването на нормативната уредба са направени редица предложения de lege ferenda.Представената работа възприема нов подход при изследването на марките, фирмите и географските означения. Като обобщаващо понятие и за трите обекта на правото се използва термина “означение”. Анализирани са общите им белези и това ще допринесе не само за развитието на теорията в областта на интелектуалната собственост, но и за дискусионното разглеждане на поставените въпроси в научните среди. Разгледан е и реда за защита срещу неправомерно използване на означения в интернет. За всички, които проявяват интерес към разглежданите проблеми допълнително улеснение представлява систематизацията на достъпната литература, която включва заглавия на български, руски и английски език.Изложението е разпределено в увод и осем глави. Обособен е самостоятелен раздел с предложения за усъвършенстване на нормативната уредба. Включени са съдържание, списък на използваната литература и седем приложения – списъци на държавите участнички в международните договори в областта на закрилата на правата върху означения.

...е първото цялостно изследване на български език на забраната, Общи условия за ползване на сайта ... 1. Предмет, система и метод на университетската дисциплина ... ... . За да може да използвате нашия сайт по-лесно, бързо и удобно, той използва технологии, наречени „бисквитки". Правен режим. Особеностите на правния режим на паричните задължения са следните: - до 2000 година в чл. 10 от ЗЗД е предвидено, че задълженията могат да се уговарят само в местна валута. Правен режим н ... Правен режим на означенията | Galaxy.bg ... . 10 от ЗЗД е предвидено, че задълженията могат да се уговарят само в местна валута. Правен режим на подобренията в недвижими имоти ⚫ от Иво Дачев 【СИЕЛА】 9789542814191 Купете сега от онлайн книжарница Сиела Безплатна доставка над 40 лв. ‌Настоящото ръководство обхваща ключови моменти в нормативната уредба на обществените поръчки в Република България, въз основа на които се допускат най-често грешки, пропуски и нарушения от страна на субектите по ... РЕЦЕНЗИЯ Книгата „Правен режим на обществените поръчки по ЗОП" представлява един значителен по обем труд, който задълбочено и всеобхватно анализира различните правни институти в областта на обществените поръчки ... Чрез патента се осъществява правната защита на изобретението и оттам възникват много важни права за... Правен режим на обектите на патентното право, Лекция по Изобретателско, авторско и ... Правен режим на подобренията в недвижими имоти ... Ето защо цялостното изясняване на правния режим на подобренията в недвижими имоти би улеснило съдебната практика, би спомогнало за ... InvestBulgaria Agency 23 Vrabcha fl. 3 Street Sofia 1000, Bulgaria Tel.: ( +359 2 ) 985-5500 Fax: ( +359 2 ) 980-1320 E-mail: [email protected] На 21 април 2020 г. в Държавен вестник беше обнародвано Постановление № 71 от 16 април 2020 г. за изменение и допълнение на Постановление № 55 на Министерския съвет от 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на ......