Прекратяване на трудовия договор без предизвестие E-Book


Прекратяване на трудовия договор без предизвестие - Николай Стоянов pdf epub

PRICE: FREE

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ
ИСТОРИЯ: 2018
ПИСАТЕЛ: Николай Стоянов
ISBN: 9789542826088
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI TXT
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 3,19

ОБЯСНЕНИЕ:

Книгата предлага обобщен анализ на съдебната практика по прекратяване на трудовото правоотношение по реда на чл. 325, ал. 1 КТ. Изданието е структурирано според прекратителните основания на чл. 325 КТ, като са обособени конкретните въпроси, на които съдът дава отговор. Всяка глава започва с кратък синтез на прекратителното основание и съдържа експертни отговори на конкретни въпроси. След всеки отговор е цитирана съдебна практика, което позволява ползването на отговорите при правни защити и становища.

... в срока на изпитване, ако такъв е предвиден в полза на работодателя ... Прекратяване на трудовия договор от работника без предизвестие ... . (2) В случаите по ал. 1, т. 10, когато работникът или служителят не може да подаде писменото си заявление за прекратяване на трудовия договор, поради това че работодателят, лицето, което го ... Предизвестие за прекратяване на трудов договор от работодателя ... forum.lex.bg • Виж темата - Прекратяване на трудов договр ... ... ... Предизвестие за прекратяване на трудов договор от работодателя Прекратяване на трудовия договор по инициатива на работодателя на някое от основанията, посочени в чл. 328, ал. 1 от КТ. По кой член да го освободиме от работа без предизвестие. ... Прекратяване на трудовия договор без предизвестие от работодателя може да бъде извършено на някое от основанията изброени в ... В такава ситуация служител подава заявление за едностранно прекратяване на трудовия си договор без предизвестие по чл. 327, ал. 1, т. 2 КТ (поради забавяне на изплащането на трудовото ... Прекратяване на трудовия договор със смъртта на лицето, с което работникът или служителят е сключил трудовия договор, с оглед личността му - чл. 325, ал. 1, т. 10 КТ Прекратяване на трудовия договор от работодателя без предизвестие Основанията за прекратяване на трудовия договор от работодателя без предизвестие са изброени изчерпателно в чл.330 от КТ. Вие, като работодател, следва да издадете писмен акт за прекратяване на трудовия договор на работника или служителя, ако е налице някое от установените с чл. 330 от КТ прекратителни основания. * Работодателят издава заповед за прекратяване на трудовия договор без предизвестие. * Работодателят оформя трудовата книжка и другите документи, които се издават при прекратяване на ... iv г. о. „разпоредбата на чл. 335, ал. 2, т. 3 КТ не поставя момента на прекратяване на трудовия договор в зависимост от това, дали фактически е налице основанието за прекратяване на трудовия ... Прекратяване в изпитателния срок (чл.71 ал.1) Работодателят може да прекрати без предизвестие трудовия договор в срока на изпитване, ако такъв е предвиден в полза на ...