Защита на класифицираната информация E-Book


Защита на класифицираната информация -  pdf epub

PRICE: FREE

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ
ИСТОРИЯ: 2015
ПИСАТЕЛ:
ISBN: 9789547309234
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI TXT
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 6,77

ОБЯСНЕНИЕ:

В сборника е представена нормативната уредба на обществените отношения, свързани със създаването, обработването и съхраняването на класифицирана информация, както и условията и реда за предоставяне на достъп до нея.Поместени са и нормативните актове, уреждащи правото на достъп до обществена информация и защитата на физическите лица при обработването на лични данни и достъпа до тях.

...ТА В контекста на спецификата на функциониране на съдебната система са представени правилата за защита на класифицираната информация ... PDF ИНФОРМАЦИЯ И СИГУРНОСТ ... . Продължителност: 3 дни. Съдържание на програмата: 3. защита на класифицираната информация, на информационните системи и носители и на средствата за връзка и осигуряване на достъп по установения в ЗЗКИ и в актовете по прилагането му ред; Закон за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ): чл. 1 , ал. 3- относно определението за класифицирана информация; чл. 2- относно националното звено за контакт; Закон за защита на класифицир ... Lex.bg - Закони, правилници, конституция, кодекси ... ... . 1 , ал. 3- относно определението за класифицирана информация; чл. 2- относно националното звено за контакт; Закон за защита на класифицираната информация. Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) цели усъвършенстване на нормативната уредба в областта на защитата ... Звено "Защита на класифицираната информация" е на пряко подчинение на министъра. Служителят, който го ръководи, е служител по сигурността на информацията. Организациите, в които се обработва информация свързана с компютърни системи трябва да отговорят на следните въпроси, за да отчетат правилно възможните последствия от включването към Интернет в областта на ... Защита на личните данни и класифицираната информация. Основно звено: Център по юридически науки Образователно-квалификационна степен: Магистър Професионална квалификация: Магистър по защита на личните данни и ... Как се отнася термина система за защита на информационната сигурност към термина система за защита на класифицираната информация? Цитат на деня: Лустрацията е реална възможност в този парламент. Методи Андреев планира да прокара лустрационен закон чрез промяна в Закона за защита на класифицираната информация. Закон за защита на личните данни Закон за МВР Правилници. Правилник за прилагане на закона за защита на класифицираната информация . Правилник за устройството и дейността на МВР Учебникът може да бъде полезен за всички, които се интересуват от въпросите за защита на информацията при използването на съвременни информационни технологии. Класифицираната информация е информация, представляваща държавна или служебна тайна, както и чуждестранна класифицирана информация, в това число информацията на НАТО и органите на Европейския съюз Срокове за защита на класифицираната информация С решение на ДКСИ, когато националните интереси налагат това, тези срокове могат да бъдат удължени, но с не повече от първоначално Защита на класи...