Реституционни закони E-Book


Реституционни закони -  pdf epub

PRICE: FREE

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ
ИСТОРИЯ: 2018
ПИСАТЕЛ:
ISBN: 9786192260828
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI TXT
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 9,65

ОБЯСНЕНИЕ:

В сборника за поместени закони и подзаконови нормативни актове, уреждащи реституционния процес – възстановяване на собствеността върху някои магазини, работилници, складове и ателиета, възстановяване на собствеността върху одържавени недвижими имоти, възстановяване на собствеността върху някои отчуждени имоти по Закона за териториално и селищно устройство, Закона за плановото изграждане на населените места, Закона за благоустройство на населените места, Закона за държавните имоти и Закона за собствеността и др.Включени са актовете относно възстановяването на собствеността върху горите и земите от горския фонд, възстановяването на правото на собственост на кооперациите и на кооперативните съюзи, както и на вероизповеданията. В края на сборника са поместени диспозитивите на тълкувателни решения на ВС, ВКС и ВАС по тълкуването на реституционното законодателство. Актовете в областта на земеделската реституция са включени в сборника „Земеделски земи“, СИБИ, поредица джобни издания, 2 04 С03.

...енти при сделки с недвижими имоти ... Проф. Пенчо Пенев: Категорично, решението на КС от 1998 г ... ... . Информация за всички документи, необходими за сключване на сделки с недвижими имоти от физически и юридически лица на територията на Република България АУ-ДС-03 - Отписване от актовите книги на имоти, правото на собственост върху които се възстановява по силата на реституционни закони. Законово основание: чл.78, ал. 1 от ... 1827 Удовлетворяване на реституционни претенции и ... ... . Законово основание: чл.78, ал. 1 от ЗДС и чл. 108 ППЗДС В предстоящото актуализирано издание на сборника ще бъдат отразени промените в Правилника за прилагане на ЗОП, обнародвани в бр. 29 на "Държавен вестник" от 27 март 2020 г., в сила от 1 април 2020 г. Реституционни закони 2018. Издателство: ... В сборника за поместени закони и подзаконови нормативни актове, уреждащи реституционния процес - възстановяване на собствеността върху някои ... Книги от категория Закони и нормативни актове в книжарница Bookpoint. Само тук - 15% отстъпка на всички книги! Реституционни закони 2018 Сиби: Цена: 4. 90 лв. 1. издание към 15 май 2018 г. ... В сборника за поместени закони и подзаконови нормативни актове, уреждащи реституционния процес - възстановяване на ... Област Видин - динамично развиваща се област, постигаща висок икономически растеж и заетост, устойчиво развитие, подобрено качество на живот и съхранено, и популяризирано природно и културно наследство. Има реституционни закони, както знаете. Г-н Сакскобурготски си взе имотите по царски. Те бяха деактувани по негова изрична заповед в периода, в който бе министър-председател. Осъществява процедури по реституционни закони; Чл. 18. Дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост" изпълнява и други функции и задачи, произтичащи от ... Издаване на удостоверения за деактуване на общински имоти и имоти възстановени по реституционни закони. Такса: 5 лв. Срок: 7 дена 13. силата на реституционни закони Чл. 78, ал. 1 от ЗДС и чл. 108 от ППЗДС 1. Писмено заявление от лицето, на което се възстановява собствеността, респективно от неговите наследници 2. Има реституционни закони, както знаете. Г-н Сакскобурготски си взе имотите по царски. Те бяха деактувани по негова изрична заповед в периода, в който бе министър-председател. Какво е правното действие на решенията на Конституционния съд за "отмяна" на закон с еднократно действие? Своя отговор след задълбочен анализ дава проф. Янаки Стоилов в правното си мнение до КС, което "Лекс" публикува. 3. Попълване на реституирани имоти по реституционни закони. 1. Попълване на кадастралната основа на регулационни планове по чл.53 от ЗКИР. 2. Документи съгласно заповед № РД-09-09-18 / 07.09.2001г.на СО. 3. Сред основните реституционни закони са Законът за собствеността и ползването на земеделските земи (1991), Законът за възстановяване собствеността върху одържавен...