Закон за защита на потребителите E-Book


Закон за защита на потребителите -  pdf epub

PRICE: FREE

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ
ИСТОРИЯ: 2007
ПИСАТЕЛ:
ISBN: 41044
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI TXT
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 6,7

ОБЯСНЕНИЕ:

...говска практика по смисъла на чл ... Държавен вестник ... . 68д, 68е, 68ж от Закона за защита на потребителите; Решение 16 от 15 януари 2007 г. за определяне на органите, които отговарят за защита на икономическите интереси на потребителите, по смисъла на Регламент 2006/2004/ЕС на ЕП и на Съвета за ... Закон за защита на потребител ... Lex.bg - Закони, правилници, конституция, кодекси ... ... ... Закон за защита на потребителите. ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. В сила от 10.06.2006 г. Легалната дефиниция, дадена в Закона за защита на потребителите /ЗЗП/, гласи, че „потребител" е всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или ... Чл.40. Органите за защита на потребителите оказват съдействие на сдруженията на потребителите по чл.39, ал.1. Чл.41. Сдруженията на потребителите имат право да: Закон за защита на потребителите и за правилата за търговия (Отм., ДВ, бр. 99/2005 г. - в сила от 10.06.2006 г.) Как принудих търговец да спази Закона за защита на потребителите За съжаление търговецът ми възстанови сумата не заради закона, който не познаваше, а на настойчивостта ми, разказва блогърът man4o (2) Комисията за защита на потребителите, в качеството си на Единна служба за връзка, и компетентните органи по чл. 190г, т. 2 - 11 обменят информация и сътрудничат помежду си във връзка с упражняваните от тя...