Търговски закон E-Book


Търговски закон -  pdf epub

PRICE: FREE

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ
ИСТОРИЯ: 2014
ПИСАТЕЛ:
ISBN: 9789547308213
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI TXT
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 6,82

ОБЯСНЕНИЕ:

Изданието включва Търговския закон и Закона за търговския регистър, както и извлечения от закони, с които те са изменяни и допълвани, съдържащи допълнителни, преходни и заключителни разпоредби.В информационното приложение са поместени извлечения и данни за публикацията на актове на правото на Европейския съюз в областта на дружественото право, тълкувателни решения на ВС и ВКС, както и справочник за промените с информация за изменените разпоредби, обнародването и влизането им в сила.Текстовете са анотирани с предишни редакции и с препращания между разпоредби на закона и към други нормативни актове.

...ическия живот. Търговски закон ВКС развива правото - казва как се наследяват акции Lex News , преди 3 седмици 4694 38 Задължителна съдебна практика на Върховния касационен съд по Търговския закон, решения по чл ... Търговски закон Archives - Lex.bg News ... . 290 от ГПК, тълкувателни решения, постановления на пленума ТЪРГОВСКИ ЗАКОН (обн.,ДВ, бр.48 от 1991 г.; изм.,бр.25 от 1992 г., бр.61 и 103 от 1993 г., бр.63 от 1994 г.,бр.63 от ... ТЪРГОВСКИ ЗАКОН. Част първа. ОБЩА ЧАСТ Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ ТЪРГОВЕЦ Чл. 1. (1) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 1996 г.) Търговец по смисъла на то ... Търговски Закон - Lex.bg ... .,ДВ, бр.48 от 1991 г.; изм.,бр.25 от 1992 г., бр.61 и 103 от 1993 г., бр.63 от 1994 г.,бр.63 от ... ТЪРГОВСКИ ЗАКОН. Част първа. ОБЩА ЧАСТ Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ ТЪРГОВЕЦ Чл. 1. (1) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 1996 г.) Търговец по смисъла на този закон е всяко физическо или юридическо лице, което по ... Търговски сделки Търговските сделки са посочени в чл.1, ал.1 от Търговския закон: Търговска покупко-продажба 1. Търговски закон. 2. Закон за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. 3. Закон за защита на търговската тайна. Информационно приложение. А. Агенция по вписванията Промените в Търговския закон не намират решение, а създават множество нови въпроси пред бизнеса, твърди Иван Брегов. Той обяснява какви са проблемите с изискването за деклариране, че всички заплати са платени при ... Търговски закон (посл. изм. февруари 2016г. / извадка) Клон . Чл. 17. (1) Всеки търговец може да открие клон извън населеното място, където се намира неговото седалище. В бр. 101 от 2010 г. на "Държавен вестник" бяха публикувани последните изменения в Търговския закон. Те са в три основни области - акционерно дружество, преобразуване на търговски дружества и ... Научи повече за книгата "Търговски закон 2017 г." и ако се ️ влюбиш в нея поръчай я с бърза и евтина доставка до избран от теб адрес. За някои видове търговски дружества може да се открива производство по търговска несъстоятелност, но тя се развива по специален ред, а Търговският закон се прилага субсидиарно. Такива са: Виж откритите Начало за търсене "търговски закон" в . ... Коментарът има за предмет подробно и систематично изследване на правната уредба, съдържаща се в Закона за търговския регистър и Наредба № 1 от 2007 г. за водене ... В сборника ще намерите: Закон за правната помощ; Закон за медиацията; Закон за международния търговски арбитраж; Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по гражданския ... Търговски вериги предричат скок в цените, ако дейността им бъде регулирана големите търговски вериги смятат, че ако бъде регулирана дейността ...