Закони за собствеността E-Book


Закони за собствеността -  pdf epub

PRICE: FREE

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ
ИСТОРИЯ: 2018
ПИСАТЕЛ:
ISBN: 9786192260538
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI TXT
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 11,49

ОБЯСНЕНИЕ:

В изданието са включени основните нормативни актове, уреждащи собствеността, другите вещни права и тяхното придобиване, изгубване и защита, владението и вписванията.Представена е специалната нормативна уредба, свързана с управлението и разпореждането с държавната и общинската собственост.В информационното приложение са поместени диспозитивите на тълкувателни решения и постановления на ВС, ВКС и ВАС по прилагането на Закона за собствеността, Закона за държавната собственост и Закона за общинската собственост.Текстовете са анотирани с предишни редакции на отменени и изменени разпоредби, с препращания към други нормативни актове, към решения на Конституционния съд и към тълкувателни решения и постановления.

..., в сила от 17.12.1951 г., изм ... PDF ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ ... . и доп., бр. 12 от Закон за собствеността и ползването на земеделските земи : Правилник за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи Чл. 6. Собствеността на държавата и на общините е публична и частна. [Редакция към ДВ, бр. 77 ... ЗАКОН за собствеността и ползването на земеделските земи ... ... . [Редакция към ДВ, бр. 77/1991 г.Чл. 6. Държавна собственост е имуществото, обявено от Конституцията и законите за изключителна нейна собственост, както и ... Когато се установи, че заявлението за възстановяване на собствеността се отнася за земя, която е била одържавена и подлежи на реституция по други закони, заявлението се изпраща на ... ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА (Обн. - ДВ, бр. 7 от 2018 г., в сила от 31.12.2017 г.) § 2. Законът влиза в сила от 31 декември 2017 г. Библиотека закони - АПИС, т. 12, р. 2, № 63 Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. (1) Земеделски земи по смисъла на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) Закони за собствеността ⚫ от 【Сиби】 9786192260538 Купете сега от онлайн книжарница Сиела Безплатна доставка над 40 лв. обитател по реда на чл. 45 от Закона за собствеността за определен срок, но не по-дълъг от три години; ж) (изм. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) случаите, когато това е предвидено в нормативни актове Параграф единствен. В § 1, ал. 1 от Закона за допълнение на Закона за со...