Опазване и закрила на културното наследство E-Book


Опазване и закрила на културното наследство -  pdf epub

PRICE: FREE

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ
ИСТОРИЯ: 2009
ПИСАТЕЛ:
ISBN: 978-954-730-573-1
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI TXT
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 4,94

ОБЯСНЕНИЕ:

Сборникът съдържа новия Закон закултурното наследство, който комплексно уреди опазването и закрилата накултурните ценности, представляващи национално културно наследство – реда заидентифициране, деклариране и регистриране, териториалноустройствена защита,предоставяне на концесии върху недвижими културни ценности, режима на сделки сдвижими културни ценности, правата и задълженията на собствениците, ползвателитеи държателите, условията за износ и връщане.Своето място в сборника намира имеждународноправната уредба на закрилата на културни ценности - Регламент (ЕО) №116/2009 на Съвета относно износа на паметници на културата и конвенции наЮНЕСКО по опазване на световното културно наследство.Книгата съдържаинформационно приложение с данни за публикацията на основните многостраннимеждународни договори и актове на общностното право в областта на закрилата иопазването на културното наследство, които са в сила за РепубликаБългария.

... подобрен ... За автентичността на културното наследство, събарянето на сгради-паметници, подмяната на културни ценности с крепости от бетон и надеждата за един туристически бум - вижте повече за френския опит и българската ... 【Опазване и закрила на културното наследство】 Сиби • Цена ... ... ... Опазване на културното наследство ... а защо не и зародиша на проблема за наследството. Защото това е точката, от която трябва да се тръгне, за да бъдат ефективни каквито и да е нови мерки и ... контрол на дейностите по опазван ... PDF културното наследство; ... ... Опазване на културното наследство ... а защо не и зародиша на проблема за наследството. Защото това е точката, от която трябва да се тръгне, за да бъдат ефективни каквито и да е нови мерки и ... контрол на дейностите по опазване на културното наследство, музеите, културните организации по смисъла на Закона за закрила и развитие на културата, както и Светия синод на Българската Темата на разговора в студиото тогава беше за промените в Закона за опазване на културното наследство, които бяха гласувани на второ четене в Народното събрание. България е сред първите 20 страни, които подписват Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване на световното културно и природно наследство (приета в Париж на 16.ХІ.1972 г., в сила от 1975 г.)....