Кодекс на труда E-Book


Кодекс на труда -  pdf epub

PRICE: FREE

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ
ИСТОРИЯ: 2015
ПИСАТЕЛ:
ISBN: 27994
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI TXT
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 6,3

ОБЯСНЕНИЕ:

...окументи, закони, новини, условия на плащане Този кодекс цели да осигури свободата и закрилата на труда, справедливи и достойни условия на труд, както и осъществяване на социален диалог между държавата, работниците, служителите ... Разлика между трудов договор по чл. 114 и чл. 111 от КТ ... ... Уволнение на основание чл. 328 ал.1 т.3 от КТ. В чл.328, ал.1, т.3 на Кодекса на труда се предвижда, че работодателят може да прекрати трудовия договор с предизвестие поради намаляване на обема на работата. Тук ще намериш всички най-важ ... Кодекс на труда - noi.bg ... ... Уволнение на основание чл. 328 ал.1 т.3 от КТ. В чл.328, ал.1, т.3 на Кодекса на труда се предвижда, че работодателят може да прекрати трудовия договор с предизвестие поради намаляване на обема на работата. Тук ще намериш всички най-важни писма от държавните институции касаещи Кодекса на труда (КТ). Задай конкретен въпрос и получи експертен отговор. Кодекс на труда. Кодекс на труда - 2020. Дайджест "Труд и право", 2016 г., кн. 05. Промените в Наредба № РД 07-8 от 2015 г. за регистрирането и отчитането на трудовите договори по чл. 114а, ал. 1 КТ пред Инспекцията по труда ... « Кодекс на труда. Глава vii. Работно време и почивки. Продължителност на работното време и регламентирани почивки съгласно кодекса на труда. Кодексът на труда (съкратено КТ) е нормативен акт, част от българското действащо законодателство, приет от Народното събрание и обнародван в Официален раздел на Държавен вестник, бр. 26 от 1.04.1986 г. и бр. 27 от 4.04.1986 г., след ... Кодекс на труда 2 12 c02 16. актуализирано издание към 17 февруари 2020 г. + актуализационно приложение към 14 май 2020 г. Във §4 от ПЗР на ЗМИДВИП са създадени следните нови разпоредби, които влизат във сила от 13.03.2020г в Кодекса на труда: Условията за ползване на платен отпуск за приемен изпит в учебно заведение ...