Индивидуалните различия при вземане на решения E-Book


Индивидуалните различия при вземане на решения - Георги Карастоянов pdf epub

PRICE: FREE

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ
ИСТОРИЯ: 2018
ПИСАТЕЛ: Георги Карастоянов
ISBN: 9786190103066
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI TXT
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 5,42

ОБЯСНЕНИЕ:

Получени са оригинални емпирични резултати, потвърждаващи, че стилът на вземане на решение не е идентичен с когнитивния стил (нито е негово подмножество, а съдържа когнитивен компонент, който не изчерпва никой от стиловете) и е свързан с психичната саморегулация, обусловена от индивидуални различия, породени от начините на задоволяване на хедонистичния мотив (регулаторния фокус и мода), потребността от контрол на възбудата (управление на стреса) и потребностите от свързаност и повишаване на самооценката. Тези резултати са предпоставка за по-нататъшно развитие на изследванията в областта на индивидуалните различия при вземането на решение, както и на самата теория за вземане на решение, защото позволяват по-пълно отчитане на индивидуалните различия и взаимодействието им с характеристиките на ситуацията и проблема, по който се взема решение.Методологическа основа на изследването е когнитивно-преживелищната теория на Сиймор Епщайн, а получените резултати и теоретични обобщения емпирично потвърждават валидността и като глобална теория за личността, която съдържа потенциала да обяснява нови научни проблеми, инкорпорирайки частни теории като мотивационната теория на Е. Тори Хигинс и социометърния механизъм на Марк Лири.

...я при вземане на решение ... Индивидуални различия при вземане на решения, Книгопоща Медбук ... . В монографията е направен опит да се даде емпирично обоснован отговор на редица дискусионни научни проблеми, свързани с индивидуалните различия при вз УПРАВЛЕНСКИ РЕШЕНИЯ. k урсова работа по Международен мениджмънт . Управленски решения. В ... store.bg - Индивидуални различия при вземане на решения ... ... . Управленски решения. В процеса на изпълнението на задачите и функциите на организацията, много често, да не кажем ежедневно, възникват проблеми от най ... 3. Управлението на риска е част от вземането на решения. Управлението на риска дава възможност за информирано вземане на решения. Когато вземащите решения разполагат с необходимата ... Управленски решения същност, изисквания, видове. Етапи на процеса на вземане на решение и реализиране на управленски решения Процесите на вземане на решения са основата на мениджмънта на организацията. като изучават главно въпроса, за участието на подчинените при решаването на проблемите влиае на тяхната мотивация и отношение към работата. Той и неговият екип разкриват как и кои технологии на това участие... Тема 6. " Капаните в процеса на разработване и вземане на управленски решения 6.1.Значение на пропуски в поведението при ВРУР Какво е управленско решение? Всяко управленско решение е отговор на възни Документ от ......