Семеен кодекс - Сборник нормативни актове по семейно и наследствено право - 7. издание E-Book


Семеен кодекс - Сборник нормативни актове по семейно и наследствено право - 7. издание -  pdf epub

PRICE: FREE

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ
ИСТОРИЯ: 2019
ПИСАТЕЛ:
ISBN: 9786192261221
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI TXT
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 5,70

ОБЯСНЕНИЕ:

Поместени са и Законът за закрила на детето и Законът за защита от домашното насилие, които допълват уредбата относно родителската отговорност, мерките за закрила на децата и мерките за защита от домашното насилие.Включен е Законът за наследството, както и извлечения от отменени нормативни актове, които са от значение за уредбата на наследяването и за изследване на имуществените отношения.В сборника са поместени и част от подзаконовите актове по прилагането на новия Семеен кодекс – Наредба № 11 за реда за водене, съхраняване и достъп до регистъра на имуществените отношения на съпрузите, Наредбата за определяне на реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка и извлечение от Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията в частта й за таксите по СК. Информация за останалите актове по прилагането на Семейния кодекс се съдържа в анотиращите бележки.В края на сборника са включени постановления и тълкувателни решения на ВС и ВКС по Семейния кодекс и Закона за наследството.Книгата е съставена по начин, който в най-голяма степен да улесни читателя при търсенето на релевантната правна уредба. Включени са сравнителни таблици, с които се намират съответстващите си разпоредби на СК/2009 г. и СК/85 г.Текстовете са анотирани с препращания към разпоредби, включени в сборника, към решения на Конституционния съд и към други нормативни актове.

...пят права по наследствено право приемство ... Лично, семейно и наследствено право ... . съдебна практика Автор ... Семеен кодекс - Сборник с нормативни актове по семейно и наследствено право - изд. Сиби в сила от 15.09.2009 г. Съпоставка на Мойсеевите закони и римските закони - изд. Сиби 2009 интернет книжарница и онлайн кни ... store.bg - Семейно право ... . Сиби 2009 интернет книжарница и онлайн книжарница - книги, счетоводна, икономическа, правна литература, нормативни актове и учебници Семеен кодекс + Закон за лицата и семейството - 2 лева Сборник нормативни актове по Административно право и Адм. процес - 4 лева Сборник данъчни закони (ЗДДС, ЗАкц и др.) - 5 лева Книги от онлайн книжарница Лексико - закони и нормативни актове, Гражданско право - обща част, Публични финанси, Интелектуална собственост - част i, Данъчно-осигурителен процесуален кодекс. Книги от онлайн книжарница Лексико - закони и нормативни актове, Категоризация на туристически обекти, Кодекс на труда, Наказателен кодекс, Обществени поръчки, Устройство на територията - част ІІ, З Lex.bg - Семеен кодекс - 6. актуализирано издание към 25 септември 2017 г. Купи онлайн Семейно право - Нормативни актове - К.Митова за 7,00 лв. от Galaxy.bg...