Закон за данъците върху доходите на физическите лица 2013 E-Book


Закон за данъците върху доходите на физическите лица 2013 -  pdf epub

PRICE: FREE

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ
ИСТОРИЯ: 2013
ПИСАТЕЛ:
ISBN: 978954951478xxxxx
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI TXT
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 10,83

ОБЯСНЕНИЕ:

Общи положения.Обща годишна данъчна основа.Окончателни данъци.Данъчни ставки. Определяне, удържане и внасяне на данъка. Деклариране.Предоставянена информация, приложими разпоредби на други закони и възстановяване наданък, удържан в друга държава - членка на Европейския съюз.Административно - наказателни разпоредби.

...а ... 2. Облагане на физически лица ... Прилагането на Закона за данъците върху доходите на ... ... . Закон за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01.01.2020 г. pdf / 5448.58 KB Да се обнародва в „Държавен вестник" Законът за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, приет от ХliІ Народно събрание на 5 ноември 2013 г. ЗАКОН ЗА ТЪЛКУВАНЕ НА ЧЛ. 22б, НО ... 【Закон за данъците върху доходите на физическите лица 2013 ... ... . ЗАКОН ЗА ТЪЛКУВАНЕ НА ЧЛ. 22б, НОВ ДВ. БР. 109 ОТ 2013 Г., ОТМ. ДВ. БР. 105 ОТ 2014 Г., ОТ ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА Изх. № 24-00-7Дата: 11.04.2008 год.ОТНОСНО:Прилагането на чл. 29 от Закона за данъците върху доходите на физическите лицаВъв връзка с постъпили многобройни запитвания вна Националната агенция за приходите, с оглед ... ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА (ДВ, БР. 95 ОТ 2006 Г.) В сила от 01.01.2014 г. Обн. ДВ. бр.100 от 19 Ноември 2013г. От 01 януари 2019 г. влизат в сила поредните изменения в Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), които могат да бъдат обособени в няколко основни групи: 1. 4. физическите лица - търговци по смисъла на чл. 1, ал. 3 от Търговския закон - за случаите, определени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица;...