Закон за устройство на територията/ 13. издание E-Book


Закон за устройство на територията/ 13. издание -  pdf epub

PRICE: FREE

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ
ИСТОРИЯ: 2015
ПИСАТЕЛ:
ISBN: 9789547308367.
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI TXT
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 8,48

ОБЯСНЕНИЕ:

Изданието представя законовата уредба на отношенията, свързани с устройството на територията, с инвестиционното проектиране и строителството, с режима и ограниченията върху собствеността за устройствени цели, както и с контрола върху устройството на територията - оспорване на индивидуални административни актове, административен контрол, недопускане и отстраняване на незаконното строителство.Поместени са Законът за устройство на територията, Законът за устройството и застрояването на Столичната община и Законът за устройството на Черноморското крайбрежие. Включен е и Законът за регионалното развитие, с който се уреждат разработването, управлението и информационното осигуряване на концепции и схеми за пространствено развитие на национално, регионално, областно и общинско ниво.Текстовете са анотирани с предишни редакции на изменени и отменени разпоредби, с препращания към други нормативни актове и между правни норми, включени в сборника.

...уализирано издание към 9 април 2015 г ... ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА ... .. Изданието представя законовата уредба на отношенията, свързани с устройството на територията, с инвестиционното ... Закон за устройство на територията (14-то издание 2016) 8 ,60 лв. Безплатна доставка за страната! Мерки за безопасност в АГКК във връзка с covid-19. Начало » ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА Т ... 【Закон за устройство на територията/ 13. издание】 Сиби ... ... . Начало » ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, изм. ДВ. бр.21 от 13 Март 2020г. Закон за устройство на територията - ново издание 2017 Автор: Боряна Атанасова, публикувано на 13 Март 2017 НОВО издание на ЗУТ от 2017 година, с включени изм. и доп. ЗАКОН за устройство на територията Обн. - ДВ, бр. 1 от 02.01.2001 г.; в сила от 31.03.2001 г.; изм., бр. 41 от ... Виж откритите Книги за търсене "устройство на територията" в book.store.bg - електронна книжарница. 1. условията и реда за определяне на териториалния обхват на Черноморското крайбрежие и на крайбрежната плажна ивица, изискванията, правилата и нормативите за тяхното устройство, ползване, застрояване и опазване; ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА В сила от 31.03.2001 г. ... ДВ . бр .54 от 13 Юни 2008 г., изм . ДВ . бр .69 от 5 Август 2008 г., изм . ... устройство на територията и приема решения за финансиране на дейностите ... Електронното издание включва Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрани...