Данъци 2014. Правилник за прилагане на ЗДДС E-Book


Данъци 2014. Правилник за прилагане на ЗДДС -  pdf epub

PRICE: FREE

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ
ИСТОРИЯ: 2014
ПИСАТЕЛ:
ISBN: 9789547308619
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI TXT
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 7,17

ОБЯСНЕНИЕ:

Приложение към сборника Данъци 2014В това издание са отразени промените, с които правилникът е приведен в съответствие с измененията на Закона за данък върху добавената стойност, които са в сила от 1 януари 2014 г.

...ите изисквания и контрола, ... Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената ... ... ... С ДВ, бр. 25 от 20.03.2020 г., е обнародван Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на ЗДДС (ПИДППЗДДС), промените от които влизат в сила от датата на обнародването им. Честит правилник за прилагане на ЗДДС Стъни (гост) 15.09.2006 08:30 Разглеждам аз, нови ... 【Данъци 2010: Правилник за прилагане на ЗДДС】 Сиби • Цена ... ... .09.2006 08:30 Разглеждам аз, новият ДВ и какво да видя чисто нов правилник. Проектът на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност отразява измененията и допълненията в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС ... В брой 58 на „Държавен вестник" от 13.07.2018 г. бе публикуван Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ПИДППЗДДС). КиК Инфо - информационна платформа за данъци и счетоводство. Оnline приложения. Калкулатори за работна заплата, граждански договори, разходи на работодателя, стаж, майчинство. Данъчни новини. Данъчно-счетоводен портал ... Правилник за прилагане на закона ... ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) (1) Когато на основание чл. 82, ал. 2, т. 3 от закона данъкът е изискуем от получателя по доставката, за прилагането на нулева ... Правилник за прилагане на закона за данък върху добавената стойност ... Банкови сметки и кодове за плащане на данъци при НАП от 01.03.2014 г. ... Как да получа най-голямо обезщетение за майчинство ... В ДВ. бр. 25 от 20.03.2020 г. е обнародван Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 20.03.2020 г.. Промените най-вече отразяват измененията и ... В интернет страницата на приходната агенция е публикуван Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност. Документът е актуален и е достъпен от 17.09.2019 г. ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност Издаден от министъра ... Такива доказателства са установени в Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 на Съвета от 15 март 2011 г. за установяване на мерки за прилагане на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка ... Правилник за прилагане на ЗДДС В сила от 01.01.2007 г. Издаден от Министерството на финансите (Обн. ДВ. бр.76 от 15 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.101 от 15 Декември 2006г., изм. ... виж още Проектът отразява измененията и допълненията в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), приети със Закон за изменение и допълнение на ЗДДС от 43-тото Народно събрание на 05.12.2014 г ... Правилник за прилагане на ЗДДС В сила от 01.01.2007 г. Издаден от Министерството на финансите (Обн. ДВ. бр.76 от 15 С...