Закон за юридическите лица с нестопанска цел E-Book


Закон за юридическите лица с нестопанска цел -  pdf epub

PRICE: FREE

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ
ИСТОРИЯ: 2010
ПИСАТЕЛ:
ISBN: 1035348000008
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI TXT
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 12,8

ОБЯСНЕНИЕ:

...ЕГИСТЪР И РЕГИСТЪРА НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ (ЗАГЛ ... Регистрация на сдружение с нестопанска цел - Процедури ... ... . ИЗМ. - ДВ, БР. 74 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2018 Г.) Същност. Учредители на организация с нестопанска цел могат да бъдат юридически и дееспособни лица.. Дейност. Юридическите лица с нестопанска цел определят целите си и могат да се самоопределят, като организации за ... Централен регистър на юридическите лица с нестопанска цел за о ... ЗАКОН ЗА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ - Нормативни ... ... ... Централен регистър на юридическите лица с нестопанска цел за обществено полезна дейност ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ І. АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ лица с нестопанска цел, определени за извършване на дейност в частна полза. Цел на дейност Чл. 3. (1) Юридическите лица с нестопанска цел определят свободно нето на юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) и тяхната дейност в България за 2011. Целта му е даде отговори на ясен и достъпен език на Всички юридически лица с нестопанска цел (сдружения, фондации и народни читалища) - независимо дали са в обществена или в частна полза - са дл...