Семеен кодекссборник нормативни актовепо семейно и наследствено право/ 6. издание E-Book


Семеен кодекссборник нормативни актовепо семейно и наследствено право/ 6. издание -  pdf epub

PRICE: FREE

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ
ИСТОРИЯ: 2015
ПИСАТЕЛ:
ISBN: 9789547306905.
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI TXT
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 10,76

ОБЯСНЕНИЕ:

Сборникът включва Семейния кодекс от 2009 г., който е в сила от 1 октомври 2009 г., и Семейния кодекс от 1985 г., който се прилагаше до тази дата. Поместени са и Законът за закрила на детето и Законът за защита от домашното насилие, които допълват уредбата относно родителската отговорност, мерките за закрила на децата и мерките за защита от домашното насилие.Включен е Законът за наследството, както и извлечения от отменени нормативни актове, които са от значение за уредбата на наследяването и за изследване на имуществените отношения.В сборника са поместени и част от подзаконовите актове по прилагането на новия Семеен кодекс - Наредба № 11 за реда за водене, съхраняване и достъп до регистъра на имуществените отношения на съпрузите, Наредбата за определяне на реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка и извлечение от Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията в частта й за таксите по СК. Информация за останалите актове по прилагането на Семейния кодекс се съдържа в анотиращите бележки.В края на сборника са включени постановления и тълкувателни решения на ВС и ВКС по Семейния кодекс и Закона за наследството.Книгата е съставена по начин, който в най-голяма степен да улесни читателя при търсенето на релевантната правна уредба. Включени са сравнителни таблици, с които се намират съответстващите си разпоредби на СК/2009 г. и СК/85 г.Текстовете са анотирани с препращания към разпоредби, включени в сборника, към решения на Конституционния съд и към други нормативни актове.

... на ЕП и Съвета, Регламент (ЕО)№1925/06 на ЕП и Съвета относно списъците с витамини и минерали и формите, под които те ... Нормативни актове — Документи — СА "Д. А. Ценов" ... ... Закон за развитие на академичния състав в Република България Нормативни актове 26.02.2019 г. 171.26k Национална квалификационна рамка на Република България Нормативни актове 25.09.2017 г. 255.12k Право на законодателна инициатива имат всеки народен представител и Министерският съвет. Законите с ... Семеен кодекс: сборник нормативни актове по семейно и ... ... .09.2017 г. 255.12k Право на законодателна инициатива имат всеки народен представител и Министерският съвет. Законите се обсъждат и приемат с две гласувания, които се извършват на отделни заседания. Нормативни актове ... 3. изготвят 6-месечен и годишен доклад за дейността на отдела, които предоставят на съответния административен ръководител на прокуратурата. - тези 7 основания, които са посочени, трябва да се знаят много добре и да се види, че те са на различен правен режим и по отношение на това кой може да иска производство, и по отношение на ... Министерство на отбраната на Република България © 2016 Неоторизираните опити за добавяне ... Проекти на нормативни актове (чл.26, ал.2 от ЗНА) Expand Текущи проекти Актуализация на Инвестиционна програма за реализация на ИПГВР на гр.Видин 2014 - 2020 Сборникът включва 240 съдебни практики по Семейния кодекс и Закона за лицата и семейството, включително и голям брой определения, тълкувате НАРЕДБА № 1 от 22.07.2010 г. за правилата за ползване, разпределение и процедурите по първично и вторично предоставяне за ползване, резервиране и отнемане на номера, адреси и имена (Загл. доп. - ДВ ... Приложение 4 Нормативни актове, на които се позовава Доклада Европейско право • Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли НАРЕДБА № Н-1 от 01.02.2012 г. за пренасянето през границата на страната на парични средства, благородни метали, скъпоценни камъни и изделия със и от тях и водене на митнически регистри по чл. 10а ... Последна актуализация ДВ бр. 19 от 05.03.2014 г. Сборникът включва: Конституция на Република България (Извлечение) Решение на Конституционния съд Сборник нормативни актове. Актуализирано издание към 2016 година. ... Ако закупитe продукт oт caйтa ни и oткриeтe, чe заплатената от Вас сума е станала по-ниска в paмкитe нa 7 дни, ниe щe дoбaвим paзликата ... Въпроси и отговори ; Тестове ; Контакти ; Sidebar ... Нормативни актове в образованието ... Издадена от министъра на околната среда и водите, министъра на промишлеността, ...