Актуални въпроси на производството по несъстоятелност E-Book


Актуални въпроси на производството по несъстоятелност - Стефан Стефанов, Ралица Топчиева, Диана Митева, Бистра Николова pdf epub

PRICE: FREE

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ
ИСТОРИЯ: 2015
ПИСАТЕЛ: Стефан Стефанов, Ралица Топчиева, Диана Митева, Бистра Николова
ISBN: 9789546082282
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI TXT
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 11,56

ОБЯСНЕНИЕ:

Второ преработено и допълнено изданиеПриложен коментарАнализ на съдебната практикаСъдържание:Първото издание на книгата от 2013 г. предложи цялостно и задълбочено знание за производството по несъстоятелност, стъпило върху теорията, но фокусирано върху практическия опит на авторите и натрупаната съдебна практика. През двете години, след първото издание осмислянето на правната уредба на търговската несъстоятелност продължи в различни насоки. По някои въпроси бяха затвърдени и допълнително обосновани възприети становища. В други случаи съдилищата достигнаха до нови разрешения. Налице са и важни съдебни решения по възникнали в правоприлагането въпроси, както и значителна по обем съдебна практика по новата уредба на попълването на масата на несъстоятелността.Цялото това обогатяване и развитие на съдебната практика формират ядрото на допълненията, намерили място в това второ издание на книгата. Новата съдебна практика е представена, коментирана и анализирана от авторите в контекста на тяхното виждане за точния смисъл на закона и нуждите на правоприлагането. Особен акцент е поставен върху решенията по реда на чл. 290 ГПК. Нов момент е анализът на решенията, постановени от Съда на Европейския съюз след първото издание.В нова самостоятелна глава е представена формираната практика по прилагането на Регламент /ЕО/ № 1346/2000 на Съвета от 29.05.2000 г. относно производството по несъстоятелност в материята на попълване на масата на несъстоятелността и предявяване на отменителни искове.Цялото съдържание на тази книга е включено в компютърния информационен продукт „ЕПИ Търговско и облигационно право“Целева аудитория: практикуващи юристи – съдии, адвокати, частни съдебни изпълнители, юрисконсулти и юридически консултанти; мениджъри и финансови специалисти, които се сблъскват със сложните проблеми на производството по несъстоятелност.

...3 до 24.10.2013 6 астрономически часа /начало на срещата - 14 ... Актуални въпроси на производството по несъстоятелност ... ... .00 часа на 23.10.13г., край на срещата - 12.30 ... Откриването на производство по несъстоятелност спрямо търговеца, който е член в търговско дружество, както и самото му обявяване в несъстоятелност поставят редица спорни въпроси, на които се дават противоречиви ... Резюме / Abstract В монографията се разглеждат хипотез ... Актуални въпроси на производството по несъстоятелност ... ... Резюме / Abstract В монографията се разглеждат хипотезите изключения, уреждащи откриване производство по несъстоятелност и за лица, които не са търговци: скрито съучастие, послесмъртна несъстоятелност, заличен от ... На 11 юни 2019 г. в Русенски окръжен съд се проведе първото събрание на кредиторите в производството по несъстоятелност за „Захар Био" АД ЕИК 117075873 (Захарната фабрика в гр. Русе). М... На семинара ще се състои и промоцията на най-новата книга на Издателство АПИС "Съдебни актове в производството по несъстоятелност - подбрана, систематизирана и коментирана съдебна ... чл. 685 и 688 - относно предявяване на вземанията в производството по несъстоятелност; чл. 697 - относно предлагане на оздравителен план. Наказателен кодекс Ако вземането на кредитора не бъде прието в производството по несъстоятелност по смисъла на чл. 693 ТЗ и не е включено в списъка по чл. 692 ТЗ, той ще разполага с положителен установителен иск ......