Закон за устройство на територията / 14. издание E-Book


Закон за устройство на територията / 14. издание -  pdf epub

PRICE: FREE

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ
ИСТОРИЯ: 2016
ПИСАТЕЛ:
ISBN: 9789547309630.
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI TXT
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 12,1

ОБЯСНЕНИЕ:

Изданието представя законовата уредба на отношенията, свързани с устройството на територията, с инвестиционното проектиране и строителството, с режима и ограниченията върху собствеността за устройствени цели, както и с контрола върху устройството на територията - оспорване на индивидуални административни актове, административен контрол, недопускане и отстраняване на незаконното строителство.Поместени са Законът за устройство на територията, Законът за устройството и застрояването на Столичната община и Законът за устройството на Черноморското крайбрежие. Включен е и Законът за регионалното развитие, с който се уреждат разработването, управлението и информационното осигуряване на концепции и схеми за пространствено развитие на национално и регионално равнище.Текстовете са анотирани с предишни редакции на изменени и отменени разпоредби, с препращания към други нормативни актове и между правни норми, включени в сборника.

...во на територията" ... -промени в Закона за устройство на ... PDF за устройство на територията ... ... Действителни собственици на настоящото издание са Иво Георгиев Прокопиев и Теодор Иванов Захов. Народното събрание прекрои правилата в Закона за устройство на територията. От тук насетне всички устройствени планове и техните и ... Lex.bg - Закони, правилници, конституция, кодекси ... ... . От тук насетне всички устройствени планове и техните изменения, както и разрешителните за строеж в цяла България ще бъдат... по чл. 14, ал. 1, ал. 4, ал. 5 и ал. 6 от Закона за местните данъци и такси за ... по чл. 8, т. 1 от Закона за устройство на територията застроените земеделски и горски земи ... по реда на Закона за ... ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА (ДВ, БР. 1 ОТ 2001 Г.) Мерки за безопасност в АГКК във връзка с covid-19. Закони ЗАКОН ЗА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР, изм. и доп. ДВ. бр.44 от 4 Юни 2019г. 83 резултата за "Закон за устройство на територията ЗУТ" ... -промени в Закона за устройство на ... Действителни собственици на настоящото издание са Иво Георгиев Прокопиев и Теодор Иванов Захов. С измененията в Закона за устройство на територията, обнародвани в ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г. устройствените инструменти с регионално и национално значение (районните ... Започнатите до влизането в сила на този закон производства за регулиране на цените за продажба на топлинна енергия и за определяне на цени по чл. 33, ал. 1 и 2 и премии по чл. 33а се прекратяват ... Съставителят на сборника "Съдебна практика по Закона за устройство на територията" Христина Недева е с петгодишна практика като юрисконсулт в Дирекцията за национален строителен контрол и заема тази длъжност при ... Закон за устройство на територията ... Промени в Закона за устройството на територията (ЗУТ), с които да се ограничат възможностите за заобикалянето на изискванията за изграждане ... Чл. 141. (1) Идейният инвестиционен проект подлежи на съгласуване от главния архитект на общината. (2) Идейните инвестиционни проекти за строежи, финансирани изцяло...