Откриване на производство по несъстоятелност E-Book


Откриване на производство по несъстоятелност - Силвия Кръстева pdf epub

PRICE: FREE

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ
ИСТОРИЯ: 2019
ПИСАТЕЛ: Силвия Кръстева
ISBN: 9789542830085
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI TXT
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 7,72

ОБЯСНЕНИЕ:

В книгата се представят и проблеми, възникнали в практиката на Съда на Европейския съюз във връзка с прилагането на нормативните актове, регламентиращи производството по несъстоятелност в страните членки на ЕС, и даващи унифицирано решение на установените противоречия между национално и европейско право.Трудът си поставя за цел запознаване на практикуващите юристи с проблемите, с които биха се сблъскали при подаване на молбата за откриване на производство по несъстоятелност, и с последващите действия в тази фаза и да създаде по-точна, ясна и професионална представа за решенията на тези проблеми.Трудът е съставен под научната редакция на доц. д-р Янка Тянкова.

...ане на производството по несъстоятелност ... 【Откриване на производство по несъстоятелност】 Сиела ... ... . 5) Издръжка. 6) Публичноправни вземания. Откриване на производство по несъстоятелност ⚫ от Силвия Кръстева 【Сиела】 9789542830085 10% Намаление Купете сега от онлайн книжарница Сиела Безплатна доставка над 40 лв. ‌‌Настоящият труд разглежда в детайли о ... Несъстоятелност - Уикипедия ... . ‌‌Настоящият труд разглежда в детайли откриването на производство по несъстоятелност срещу търговци, фокусирайки се върху материалните предпоставки за това. Съставен е под научната редакция на доц. д-р Янка Тянкова. учредяване на ипотека, залог или лично обезпечение за чужди задължения, извършено в едногодишен срок преди подаване на молбата за откриване на производство по несъстоятелност, но не по ... По закон делата трябва да се образуват незабавно - в деня на постъпването на молбата за откриване на производство по несъстоятелност в съда. Производство по несъстоятелност - неговото откриване и провеждане - само по себе си не означава, че трябва да се стигне до обявяване в несъстоятелност на фирма и заличаването й в ... Като опитни адвокати по търговски дела и несъстоятелност, следим за спазването на важните изисквания по откриване на производство по несъстоятелност за свръхзадължен или ... Изпълнението на задължение към банката не по реда на ал. 1 след датата на решението за откриване на производство по несъстоятелност няма погасителен ефект, освен ако е направено преди ... София, кв.Дианабад, бл.23, вх.Е, ет.3, за налагане на предварителни обезпечителни мерки по чл. 629а от ТЗ, ал.1, т.3 от ТЗ по молбата му по чл. 625 от ТЗ за откриване на производство по несъстоятелност ... В отменения ТЗ доводът това да бъде така е , че по вътрешното ни право производство по несъстоятелност е можело да бъде открито само срещу търговци, а правното положение на търговците е бил уреден в ТЗ. На трето място, за да се образува производство по несъстоятелност, трябва да бъде подадена молба за откриване на производство по несъстоятелност до съда. Право да сезират съда имат самият ... Това основание самостоятелно е достатъчно за откриване на производството. Формална предпоставка е съдебно решение за откриване на производство по несъстоятелност. Re: Молба за откриване на производство по несъстоятелност от Гост. » 01 Фев 2012, 16:23 Жалбите, исковите молби и съдебните решения...