Закон за корпоративното подоходно облагане 2008 E-Book


Закон за корпоративното подоходно облагане 2008 -  pdf epub

PRICE: FREE

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ
ИСТОРИЯ: 2008
ПИСАТЕЛ:
ISBN:
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI TXT
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 3,65

ОБЯСНЕНИЕ:

...ила ... Данъчни; Наръчник по корпоративно подоходно облагане (2015) Наръчникът е изготвен от Национална агенция за приходите (НАП) с цел да подпомогне служителите на приходната администрация при прилагането на данъчно ... PDF ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ... ... ... Закон за корпоративното подоходно облагане . изм. ДВ. бр. 99 от 16.12.2011 г. Чл. 31. (1) За данъчни цели се признават счетоводни разходи за дарения в общ размер до . 10 на сто Изх. №24-31-19Дата: 03.04.2009 год.ЗКПО, чл. 248 - 253Относно: подаване на годишна данъчна декларация по чл. 252 от ... Наръчник по корпоративно подоходно облагане ... . изм. ДВ. бр. 99 от 16.12.2011 г. Чл. 31. (1) За данъчни цели се признават счетоводни разходи за дарения в общ размер до . 10 на сто Изх. №24-31-19Дата: 03.04.2009 год.ЗКПО, чл. 248 - 253Относно: подаване на годишна данъчна декларация по чл. 252 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) за 2008 г.В Дирекция „ДОМ" в ЦУ на НАП е постъпило Ваше запитване ... Закон за корпоративното подоходно облагане 2008 ⚫ от 【Солотон】 Купете сега от онлайн книжарница Сиела Безплатна доставка над 40 лв. ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ ... 18. (1) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Данъчен финансов резултат е счетоводният финансов резултат, преобразуван по реда на този закон. ... допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ДВ, бр. 68 от 2013 г.) се отменя. § 19. Този закон влиза в сила от 1 януари 2014 г., с изключение на § 17, който влиза Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане УКАЗ № 274 На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България Решение на ЕК по чл.184 от ЗКПО: № С(2008)848 от 11.03.2008 г. относно Държавна помощ № 166/2007 - България и Регионална помощ - Закон за корпоративното подоходно облагане (член 184) (2) (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2019 г.) Първичен счетоводен документ може да не бъде издаден, когато стопанската операция е документирана с фискален бон или системен бон, издаден по реда на наредбата по чл. 118, ал. 4 от Закона за данък ... Да се обн...