Немски елементи в говора на банатските българи E-Book


Немски елементи в говора на банатските българи - Борис Парашкевов pdf epub

PRICE: FREE

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ
ИСТОРИЯ: 2007
ПИСАТЕЛ: Борис Парашкевов
ISBN: 2010013231
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI TXT
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 6,95

ОБЯСНЕНИЕ:

Изхождайки от основно проучената от Ст. Стойков лексикална и граматична система на българския говор в Банат (Румъния), в настоящата монография проф. Парашкевов прави обстоен преглед на немското езиково и културно влияние върху този обособил се преди близо 300 години извън пределите на страната български диалект.В 425 речникови статии в етимологичен план са разгледани 466 заемки, възприети пряко или косвено от немския или чрез немския език, като в конгломерата от езици и говори в Банат са издирени възможно най-достоверно техните източници или съответствия в съседните немски, румънски, унгарски, сръбски и хърватски говори. На базата на банатско-българския фонемен е разработена нова схема за интерпретиране и етимологизуване на чужди думи, разгледани са морфологичната адаптация и семантичното групиране на усвоената чужда лексика, както и някои случаи на калкиране, с което се създава възможност за по-обективен коментар при включването на тази лексика в Българския етимологичен речник.БОРИС ПАРАШКЕВОВ, роден през 1938 г. в Русе, е завършил специалността Немска филология в Софийския университет "Св. Климент Охридски", където от 1968 г. последователно е асистент, доцент и професор по историяи историческа граматика на немския език. През 1967 г. в Лайпцигския университет защитава дисертация на тема "Развой на адективното наречие в немски от най-старите паметници до Лутер". Водил е редовно семинари по увод в немската диалектология, историческа лексикология, фонология и морфология на немския език, чел е години наред лекции по историческа граматика на немския език в ПУ "Паисий Хилендарски", бил е гостуващ професор в университета на Делауер (САЩ) и лектор по български език в Хелзинкския университет (1974-1978). Стипендиант на фондация "Александър фон Хумболт" (1981-1982) и носител на Хумболтова награда за приноси в популяризиране на германистиката в Югоизточна Европа (1994).Разнообразните му научни занимания, намерили израз в над 130 публикации и в многобройни участия в научни форуми у нас и в чужбина, са съсредоточени в областта на диахронната и синхронната германистика и българистика, в частност етимологията, словообразуването, езиковите контакти, съпоставителното езикознание, проблемите на теорията и практиката на превода. Има също така значителни приноси в превода на стара и по-нова художествена литература от немски и финландски автори.

...айн и вземи с доставка до твоята врата! Синтактични особености в говора на банатските българи в Сърбия ... Унгаристични пространства | Galaxy.bg ... . Българските острови на Балканите. Фигура, С., 2007, 155-169. pdf Поръчай "Мъченичеството на Перпетуа" от Мари-Луиз фон Франц на топ цена от онлайн книжарница dbooks.bg на ☎ 0700 10 399 Б. П а р а ш к е в о в. Немски елементи в говора на банатските българи. [Университетска библ ... Немски елементи в говора на банатските българи ... .bg на ☎ 0700 10 399 Б. П а р а ш к е в о в. Немски елементи в говора на банатските българи. [Университетска библиотека, № 452.] София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски", 2007. 302 с. S. P a l i g a. Официалният език на Република Северна Македония е вариант на българския, е мнението на учени от Българската академия на науката и университетски преподаватели, които събраха своите изследвания в специализирано ... При „кръстосването" на български и немски черти в смесения език в областта на фонетиката и граматиката връх вземат българските черти, а в лексиката - немските особености. Примерни изречения с "речников", превод на паметта WikiMatrix Една уводна бележка дава списък на речниците, от които е съставена речниковата част, както и имената на техните автори. The Bulgarians of the Banat region (Bulgarian: банатски българи, Serbian: банатски бугари, Romanian:bulgari bănățeni), also known as ... Колко и какви хора живеят в село Асеново? Около 200 души сме - потомци на смели българи, избягали във Влашко и Унгария след жестокия погром на Чипровското въстание през 1688 година. Предците ни се... Мария Иванова от читалище „Петър Парчевич - 1927 г" пази традициите на банатските българи в с. Асеново вече 50 години Мария Иванова е секретар на Народно читалище „Петър Парчевич - 1927 г" в село Асеново, Община Никопол, и ... Но в днешно време основно се използват арабските цифри. Словоредът в бенгалския следва установени правила. На първо място е подлогът, след това допълнението и накрая глаголът....