История на Балканите в два тома - XVIII - XIX век - том 1; XX век - том 2 E-Book


История на Балканите в два тома - XVIII - XIX век - том 1; XX век - том 2 - Барбара Йелавич pdf epub

PRICE: FREE

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ
ИСТОРИЯ: 2003
ПИСАТЕЛ: Барбара Йелавич
ISBN: 9789549877274
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI TXT
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 3,95

ОБЯСНЕНИЕ:

Том I: XVIII - XIX векТом II: XX векТом I проследява историята на основните балкански националности - албанци, българи, хървати, гърци, румънци, сърби и словенци - през XVIII и XIX век. В началото на разглеждания период тези народи живеят под османско или хабсбургско господство. Описани са различните условия в двете империи и различния път на развитие на националностите. Вниманието е насочено основно към националните движения, включително техните програми и революционната дейност, свързана с тях. До края на XIX век Гърция, Румъния, Сърбия и Черна гора успяват да получат независимо управление, а България и Хърватия се сдобиват с автономна власт. Постепенното разпадане на Османската империя и националните революции са основната причина за разногласия между Великите сили. „Източният въпрос" е доминиращата тема в международните отношения през двата века, която превръща Балканите в неизменен център на международното внимание и им печели репутацията на нестабилен и тревожен регион. Книгата обхваща националните движения, техните успехи и провали до 1900 г., както и мястото на тези събития в международните отношения през този период.Том II разглежда на първо място събитията през XX век, като започва с вътрешното развитие на България, Гърция, Черна гора, Румъния и Сърбия около 1878 г., както и на румънската и южнославянските националности в Хабсбургската империя след 1867 г. Въпреки вътрешните им проблеми, независимите балкански държави фокусират вниманието си най-вече върху придобиването на територии все още под османско и хабсбургско господство. Балканските войни от 1912 и 1913 г., и отчасти Първата световна война водят началото си от желанието на националистическите кръгове да приключат териториалното обединение на своите страни. Мирните договори след 1918 г., които установяват много близки до днешните граници, осъществяват повечето от румънските и сръбските стремежи, но оставят у много албанци, българи, хървати и гърци неудовлетвореност и омраза. В периода между двете световни войни балканските правителства страдат от световната икономическа и международни кризи, както и от националните и политически конфликти вътре и между отделните страни. След 1940 г., когато войната поглъща полуострова. Балканите се превръщат в бойно поле между Съюзническите сили и силите на оста и в сцена за организиране на движения на съпротивата от съществено значение за следвоенното уреждане. Значителна част от тази книга разглежда преживяното от балканските страни по време на войната, установяването на следвоенните комунистически правителства и вътрешното развитие на тези режими до 1980 г. Различните пътища, които следват тези пет страни след 1945 г., също са разгледани подробно.

... на Хix век балканският град драматично се ... История и археология • Книги • Цени | Ciela.com - Страница 9 ... ... 1200 лв.: История на България Том 1-9, БАН,1979г.-1999г.-2012г. - 1200лв. България - географски атлас ... История на Балканите в два тома - xviii - xix век - том 1; xx век - том 2 Издателство: Амат-Ах Автор: Барбара Йелавич Предистория (преди 12 век пр.н.е.) През ранната енеолитна епоха се разв ... Иван Илчев представя "Розата на Балканите" | Impressio.dir.bg ... .н.е.) През ранната енеолитна епоха се развиват металургията на медта и златото, благодарение на тяхното наличие по повърхността (много реки в България са златоносни). Иван Вазов (1850-1921) се установява в София през пролетта на 1889 г. Тук той се посвещава на активна обществена и писателска дейност; само шест години по-късно е честван официално като Народен поет. ски проучвания xx век (1972), том 16 „Великите сили и балканските взаимо-отношения в края на xix - началото на xx век (1982), том 19 „Из историята на социалните движения на Балкани-те в края на xix и през ... Изданието е с подзаглавие „Кратка българска история за любопитни читатели" (издателство "Колибри) и включва два тома: том i обхваща историята на България до края на xix век, а том ii - историята на България през xx век. Изданието е с подзаглавие „Кратка българска история за любопитни читатели" и включва два тома: том i обхваща историята на България до края на xix век, а том ii - историята на България през xx век. Проектът се разработва в два етапа: първи (подготвителен) и втори (до 2025 г.) - реализация на хартиено и дигитално издание. ... (xviii - xix век)", СУ „Св. Кл. Охридски", София, 24-25 октомври 2016 ... Още повече че съм роден на една граница и знам колко трудно се живее между две държави, скарани помежду си. Авторът Книга «История на балканските народи. Том 1 ((1352-1878))» автор... История ... Терминът национализъм за първи път е използван през 70-те години на xviii в.от немския философ Йохан Готфрид фон ... формално стават равни граждани - французи. В началото на 19 век, по ... Избрани съчинения в два тома, т.1-2. ... Трудове по българска и славянска история, 618 стр. Том 2 - Трудове по история на културата,.. ... първата половина на xix век в историографията / Иван Думиника ... Балканите през xix век - различната Европа. Историкогеографско съчинение. Изданието е с подзаглавие „Кратка българска история за любопитни читатели" и включва два тома: том i обхваща историята на България до края на xix век, а том ii - ...