Събирателно дружество E-Book


Събирателно дружество - Анета Антонова pdf epub

PRICE: FREE

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ
ИСТОРИЯ: 2004
ПИСАТЕЛ: Анета Антонова
ISBN: 954-730-232-9
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI TXT
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 6,12

ОБЯСНЕНИЕ:

Препоръчваме още:Borina

...ост от 14 години. Прекратяване на членството в събирателно дружество (СД) по правило води до прекратяване на самото дружество, тъй като последното е учредено с оглед на личността на всеки един съдружник ... Процедура по преобразуване (вливане, сливане, разделяне и ... ... . Събирателното дружество е една от формите на сдружаване за извършване на търговска дейност. То се образува от две или повече лица за извършване по занятие на търговски сделки под обща фирма, като съдружниците ... Имам Събирателно дружество ( СД ), което е с двама съдружници.Искаме да го закрием ... Събирателно дружество - Уикипедия ... . То се образува от две или повече лица за извършване по занятие на търговски сделки под обща фирма, като съдружниците ... Имам Събирателно дружество ( СД ), което е с двама съдружници.Искаме да го закрием ( ликвидираме).Каква е процедурата-начина! Дружеството е регистрирано в Агенцията по вписванията!Спряхме ... В персоналните дружества, събирателно дружество и командитно дружество, апортът не подлежи на експертна оценка. Съдружниците са свободни да внесат каквото желаят като апорт и могат да ... Няма събирателно дружество, когато предметът на общата дейност не може да бъде подведен под някоя от изброените в закона сделки, като напр. съвместното обработване на земя, събиране на ... СЪБИРАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО СД е типично търговско дружество на личността (персонално търговско дружество).По правило то е сдружение на дребния капитал.СД е юридическо лице и търговец по дефиниция Същност: Съб...