Държавния вътрешен финансов контрол - закон и правилник. Закон за сметната палата E-Book


Държавния вътрешен финансов контрол - закон и правилник. Закон за сметната палата -  pdf epub

PRICE: FREE

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ
ИСТОРИЯ: 2005
ПИСАТЕЛ:
ISBN:
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI TXT
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 4,99

ОБЯСНЕНИЕ:

...ународните ... „(4) Ръководителят на звеното за вътрешен одит в организация, чийто ръководител е първостепенен разпоредител с бюджет, с изключение на Висшия съдебен съвет и Сметната палата, изготвя и представя на ръководителя на ... Сметната палата - висш държавен финансов орган, Дипломна ... ... ... Народното събрание прие Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор, Закон за вътрешния одит в публичния сектор, както и Закон за държавната финансова инспекция (ЗДФИ ... Финансовият контролинг е финансово ко ... Сметната палата - върховен контролен финансов орган ... ... Народното събрание прие Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор, Закон за вътрешния одит в публичния сектор, както и Закон за държавната финансова инспекция (ЗДФИ ... Финансовият контролинг е финансово контролна система, имаща за цел да гарантира ред ... Закона за Държавния вътрешен финансов контрол (ЗДВФК), приет на 27 октомври 2000г., влязъл в сила на 1 януари 2001 г. Закона за Сметната палата от 1995 г. в т.ч. и Сметната палата на Република България. Играе важна роля за насърчаването на добро финансово ... „вътрешен контрол" и „ФУК" се използват като синоними. ... Закон за държавния ... В чл. 40, ал. 5 думите "Закона за финансов контрол и Закона за държавен и народен контрол" се заменят със "и Закона за държавната финансова инспекция". § 27. 2. правилник за устройство и организация на дейността на Сметната палата, Етичен кодекс на работещите в Сметната палата, наръчник за прилагане на международно признатите одитни стандарти и ... Днес, 9 май 2007 г., на пресконференция Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) представи резултатите от дейността си за 2006 г. В събитието взеха участие директорът на АДФИ г-жа Гинка Драганинска, г-жа Теменужка ...  Теми за държавен изпит Финансов контрол ТЕМА 1 Същност на социалния контрол и основни закономерности в неговото развитие 1. Същност на контрола като обществено отношение Появата на контролът е свърз Документ от ......