Данъчната ревизия E-Book


Данъчната ревизия - Здравко Славчев pdf epub

PRICE: FREE

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ
ИСТОРИЯ: 2011
ПИСАТЕЛ: Здравко Славчев
ISBN: 978-954-8933-421
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI TXT
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 12,5

ОБЯСНЕНИЕ:

Здравко Славчев е възпитаник на Юридическия факултет и Факултета поЖурналистика и масова комуникация на СУ. Асистент е по данъчно ифинансово право.Книгата съдържа:Общо за данъчната ревизияХарактеристика на данъчната ревизия. Видове ревизииСъотношение между данъчна ревизия и данъчна проверкаОсобености на сроковете при данъчната ревизияАктове, съставяни в ревизионното производствоПравно действие на невлязъл в сила ревизионен актДанъчна ревизия за задължения към общински бюджет

...изия е форма на данъчно-осигурителен контрол, извършван от органите по приходите, с който се цели да се провери дали са спазени данъчните закони (ЗДДС, ЗДФЛ, ЗКПО и др ... Данъчната ревизия | Ozone.bg ... .) и правилниците за прилагането им... Ревизия на данъчната система вероятно е необходима. Но в съвсем друга посока - промяна на съотношението между преки и косвени данъци без промяна на цялостната данъчна тежест. Данъчната ревизия е форма на данъчно-осиг ... PDF Данъчна ревизия. Обжалване на Ревизионен акт Националната ... . Но в съвсем друга посока - промяна на съотношението между преки и косвени данъци без промяна на цялостната данъчна тежест. Данъчната ревизия е форма на данъчно-осигурителен контрол, извършван от органите по приходите, с който се цели да се провери дали са спазени данъчните закони (ЗДДС, ЗДФЛ, ЗКПО и др.) и правилниците за прилагането им... Данъчната ревизия е съвкупност от строго определени действия, чрез които се цели установяване на задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски. Възможно е обаче в резултат на данъчната ревизия да ви се възстановят платени суми, поради надвнасяне например. Начало на процедурата по данъчна ревизия Книга » Правен режим на данъчната ревизия ★ Плащане в брой при получаване ★ Бърза и евтина доставка до адрес. Данъчната ревизия е стръмен, тесен и хлъзгав участък от процесуалния закон. Движението по него е взело най-много жертви и е нанесло материални щети на значителна стойност. Ревизия при особени случаи (чл.122) Чл. 122. (1) Органът по приходите може да приложи установения от съответния закон размер на данъка към определена от него по реда на ал. 2 основа, когато е налице ... Данъчната ревизия е стръмен, тесен и хлъзгав участък от процесуалния закон. Движе...