Установяване и отнемане на незаконно придобито имущество в законодателствата на Република Италия и Република България E-Book


Установяване и отнемане на незаконно придобито имущество в законодателствата на Република Италия и Република България - Ивайло Василев pdf epub

PRICE: FREE

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ
ИСТОРИЯ: 2015
ПИСАТЕЛ: Ивайло Василев
ISBN: 9789542818823
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI TXT
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 3,17

ОБЯСНЕНИЕ:

Настоящият труд представлява сравнително правен анализ на законодателствата на Република Италия и Република България в сферата на установяването и отнемането на незаконно придобитотоимущество.В него е направена правна квалификация на най-съществените форми и видове престъпна дейност, чрез които се реализират печалби и имущество с незаконен произход: укриване на данъци, неплащане на задължителни осигуровки, контрабанда, корупция, трафик на хора и наркотици, изнудване и други.Подробно са разгледани понятията за „конфискация” и „отнемане” и някои спорни текстове в закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество (ЗОПДНПИ).Систематизирани са основните фактори в българското и италианското законодателство за отграничаване на лица, спрямо които е предприета проверка за установяване на имущество с незаконен произход.Умелият теоретичен анализ, както и практическата насоченост на настоящия труд го правят изключително ценен за всички юристи с интерес в разглежданата област.

...вропа - повишаване на почтеността, прозрачността, отчетността и ефективността Специализирана литература ... Противодействие на корупцията и отнемане на незаконно ... ... . Право. Установяване и отнемане на незаконно придобито ... Приемане на нова Конституция (чл. 153-163) Герб, печат, знаме, химн, столица (чл. 164-169) Преходни и заключителни разпоредби (§ 1-9) Преходни и заключителни разпоредби на Закона за изменение ... Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на ... ... . 164-169) Преходни и заключителни разпоредби (§ 1-9) Преходни и заключителни разпоредби на Закона за изменение и ... Конституцията на България е приета на 12 юли 1991 година. Тя е основният закон на свободна и демократична България. отделно основание - било в рамките на процедурата по установяване и отнемане на незаконно придобитото имущество, или в отделно гражданско производство. Имуществото е на стойност 445 388 лв. и е конфискувано от съпругата и дъщерята на Върбанов, който е застрелян през 2005 г. пред хотел Ален мак в гр. Благоевград. Книги | Книги за всеки от семейството | В Онлайн книжарница Chapter.bg | София ще намерите голямо разнообразие на книги от Български и чужди автори подредени по жанрове. Отнемане на имуществО в бЪЛГариЯ България е сред държавите-членки, въвели модела за отнемане на имущество без влязла в сила присъда. Отнемането на незаконно придобито имущество е Действие на вписването по българското вещно право на Ивайло Василев сега с 15% отстъпка от коричната цена в книжарница Bookpoint! Вашето място за книги онлайн. Комисията по правни въпроси разгледа и прие на първо четене законопроекта на ГЕРБ за отнемане на незаконно придобито имущество. В тази категория на онлайн Книжарница Сиела можете да поръчате книги, учебници и ръководства по наказателно право. В раздела ще намерите множество специализирани издания, които ще ви бъдат полезни и интересни ... по чл. 35, ал. 1, т. I от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество Долуподписаният(ната) Jh; (трите имена) На този фон въведената от Р България процедура по Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество (ЗОПДНПИ) (отм.) и сега по Закона за противодействие на корупцията ... Купи онлайн Закон за устройство на територията - --- за 7,00 лв. от Galaxy.bg...