Закони за собствеността E-Book


Закони за собствеността -  pdf epub

PRICE: FREE

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ
ИСТОРИЯ: 2018
ПИСАТЕЛ:
ISBN: 9786192260538
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI TXT
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 4,73

ОБЯСНЕНИЕ:

В изданието са включени основните нормативни актове, уреждащи собствеността, другите вещни права и тяхното придобиване, изгубване и защита, владението и вписванията.Представена е специалната нормативна уредба, свързана с управлението и разпореждането с държавната и общинската собственост.В информационното приложение са поместени диспозитивите на тълкувателни решения и постановления на ВС, ВКС и ВАС по прилагането на Закона за собствеността, Закона за държавната собственост и Закона за общинската собственост.Текстовете са анотирани с предишни редакции на отменени и изменени разпоредби, с препращания към други нормативни актове, към решения на Конституционния съд и към тълкувателни решения и постановления.

...ж откритите Начало за търсене "Закони за собствеността" в ... PDF ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ ... . ЗАКОН за собствеността Обн., Изв., бр. 92 от 16.11.1951 г., в сила от 17.12.1951 г., изм. и доп., бр. 12 от 11.02 ... Съобразено с действащото законодателство на република България към 10.2015 г.Последна актуализация ДВ, бр. 61 от 11 август 2015 г. В кни ... ЗАКОН за собствеността и ползването на земеделските земи ... ... .2015 г.Последна актуализация ДВ, бр. 61 от 11 август 2015 г. В книгата ще откриете следните закони:закон за собствеността;закон за държавната собственост ... Законът за трудовата поземлена собственост е закон в България приет от xxvi Обикновено Народно събрание през 1946 година и останал в сила с поредица промени до отмяната му през 1997 година с промени в Закона за ......